Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Aleksandra Maria Sosna
Główny adres email
Aleksandra.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowanie naukowe koncentrują się wokół dwóch tematów badawczych. Jeden z nich dotyczy molekularnych procesów prowadzących do neurodegeneracji, głównie w aspekcie choroby Alzheimera. Prowadzone przeze mnie badania polegają na poszukiwaniu naturalnie występujących, niskocząsteczkowych związków, które przeciwdziałają i/lub spowalniają procesy agregacji białek związanych z chorobami neurozwyrodnieniowymi. Tematyka drugiego zagadnienia badawczego dotyczy wykorzystania związków polifenolowych do uwrażliwienia komórek nowotworowych na działanie promieniowania jonizującego.

Stanowiska
 • adiunkt Katedra Biologii Nowotworów i Epigenetyki

  Realizacja prac badawczych z zakresu biofizyki, radiobiologii

  Przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I i II stopnia kierunku Biologia

  Kierowanie pracami licencjackimi i magisterskimi studentów kierunków Biologia i Biotechnologia

  Opiekun naukowy i promotor rozpraw doktorskich

  Uczestnictwo w ciałach kolegialnych: członek Rady Wydziału BiOŚ, członek Komisji ds. Nagród i Odznaczeń

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela