Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Maria Topola
Główny adres email
Maria.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności

doktor nauk prawnych; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji Wydziału Prawa i Administracji UŁ. Jestem autorką licznych artykułów z zakresu prawa administracyjnego, w tym samorządów zawodowych i gospodarczych oraz administracyjnoprawnych aspektów działalności kulturalnej, rewitalizacji i ochrony zabytków. W swoich badaniach naukowych szczególny nacisk kładę na szeroko pojęte kwestie niedyskryminacji, solidarności społecznej oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Aktywnie uczestniczę w unijnym programie Erasmus, w ramach którego prowadziłam zajęcia na Uniwersytecie Wileńskim, Uniwersytecie Łotewskim oraz Uniwersytecie w Szegedzie. Jestem współautorką Wielkiej Encyklopedii Prawa, Encyklopedii Samorządu Terytorialnego, a także podręczników akademickich. W 2011 roku w ramach projektu „Kształcenie kadr dla potrzeb rynku flexicurity i gospodarki opartej na wiedzy – oferta kierunków nauk humanistyczno-społecznych UŁ” odbyłam staż naukowy w Uniwersytecie w Strasbourgu, zapoznając się jednocześnie z funkcjonowaniem instytucji UE oraz Rady Europy. W latach 2014 – 2015 pełniłam funkcję eksperta w projekcie systemowym realizowanym przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Dobre prawo - sprawne rządzenie” (2014 -2015). Jestem członkiem Ogólnopolskiej Sieci Naukowej „Wykluczenie Społeczne – Solidarność Społeczna”. Poza działalnością naukowo-dydaktyczną biorę udział w praktycznym szkoleniu aplikantów i praktyków zawodów prawniczych oraz kadry urzędniczej administracji publicznej.

Osiągnięcia naukowe

Nagroda Organizacyjna Rektora UŁ.

Zainteresowania naukowe

Muzyka, historia oraz górska turystyka piesza.

Stanowiska
 • adiunkt Zakład Prawa Administracyjnego

  1. Prowadzę działalność dydaktyczną (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, seminaria), w tym zajęcia w języku angielskim.

  2. Prowadzę działalność naukową dotyczącą zagadnień materialnoprawnych, m.in.: administracyjnoprawnych aspektów działalności kulturalnej, ochrony zabytków, rewitalizacji, zawodów zaufania publicznego.

  3. Prowadzę działalność naukową dotyczącą zasad ogólnych prawa administracyjnego oraz kształtowania się współczesnych tendencji w administracji publicznej.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela