Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Agnieszka Sosna
Główny adres email
Agnieszka.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności

Pracuję jako adiunkt w Katedrze Wymiany Międzynarodowej w Instytucie Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego. Moje główne zainteresowania koncentrują się wokół różnych aspektów procesu internacjonalizacji firm, zarówno od strony organizacyjnej (formy, motywy, ścieżki i efekty internacjonalizacji), jak i marketingowej (strategie ekspansji, marketing międzynarodowy, kulturowe aspekty w biznesie międzynarodowym). Brałam udział w kilku projektach badawczych (z których 3 były finansowane z funduszy UE i Narodowego Centrum Nauki), które zaowocowały blisko 50 publikacjami (książki, rozdziały w monografiach i artykuły). Jestem członkiem Eurasia Business and Economics Society.

Moje doświadczenie zawodowe obejmuje również stanowisko sekretarza redakcji w czasopiśmie Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica (lata 2009-2012) , a obecnie (od 03.2020) pełnię rolę Redaktora Naczelnego czasopisma Ekonomia Międzynarodowa. Ponadto, współpracuję z podmiotami biznesowymi, pomagając w analizie pozycji strategicznej przedsiębiorstw i przygotowaniu międzynarodowych strategii ich rozwoju.

Osiągnięcia naukowe

Udział w projektach naukowych:

 1. 2021 – 2023 – “Skutki polskich inwestycji bezpośrednich dla przedsiębiorstw macierzystych" - grant badawczy w ramach Inicjatywy Doskonałości - Uczelnia Badawcza, wykonawca
 2. 2020 – 2022 Projekt “Be Competent in Entrepreneurship: Knowledge Alliances for Developing Entrepreneurship Competencies for the Benefit of Higher Education and Business (BeComE)” realizowany w ramach Erasmus+ Knowledge Alliancehttps://becomeentrepreneurial.org/
 3. 2011 – 2015 – „Determinanty i efekty aktywnej internacjonalizacji przedsiębiorstw z województwa łódzkiego”, Umowa z NCN nr 2011/01/B/HS4/03372, wykonawca
 4. 2011 – 2014 – „Wpływ produktywności na aktywność międzynarodową przedsiębiorstw z województwa łódzkiego” Umowa z NCN nr. 3812/B/H03/2011/40, wykonawca
 5. 2009 – 2011 – „Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego”, projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wykonawca


Zainteresowania naukowe
 • procesy internacjonalizacji
 • strategie ekspansji międzynarodowej
 • badania rynków międzynarodowych
 • marketing, marketing międzynarodowy
 • badania marketingowe
 • aspekty kulturowe w biznesie międzynarodowym
 • zarządzanie marką
Stanowiska
 • adiunkt, redaktor naczelny czasopisma Ekonomia Międzynarodowa (www.czasopisma.uni.lodz.pl/em) Katedra Wymiany Międzynarodowej

  działalność badawcza: procesy internacjonalizacji zarówno w ujęciu mikro jak i makro, kulturowe aspekty w biznesie międzynarodowym

  działalność dydaktyczna: (zajęcia prowadzone w języku polskim i angielskim) marketing, marketing międzynarodowy, internacjonalizacja przedsiębiorstw, kulturowe uwarunkowania w biznesie i marketingu

  działalność organizacyjna: Redaktor Naczelny Ekonomia Międzynarodowa (ISSN: 2082-4440; e-ISSN: 2300-6005); członek Rady Wydziału,

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela