Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Witold Topola
Główny adres email
Witold.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności

1987 – 1992 Technikum Elektroniczne im. Stanisława Staszica w Zduńskiej Woli

Uzyskanie dyplomu technika elektronika w zakresie telekomunikacji.

1992 – 2002 Uniwersytet Łódzki, Katedrze Fizyki Ciała Stałego – studia magisterskie i doktoranckie

 • Praca magisterska: „Badanie obrazu oddziaływań nieelastycznych tunelujących elektronów na powierzchni wysokozorientowanego grafitu pyrolitycznego”
 • Praca doktorska: „Spektroskopia tunelowa w badaniach powierzchni” wykonany pod kierownictwem dra hab. Wielisława Olejniczaka.

2017 Uniwersytet Łódzki w Łodzi – uzyskanie stopnia dr hab.

 • Rozprawa naukowa wykonana w Katedrze Fizyki Ciała Stałego UŁ: "Badania struktur morfologicznej i magnetycznej domenowej nanokrystalicznych warstw kobaltu"
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe

Wieloletni pracownik Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ. Ekspert w dziedzinie fizyki powierzchni i fizyki nanostruktur oraz nanotechnologii. Prowadzi badania dotyczące właściwości powierzchni zaawansowanych materiałów (np. cienkich warstw Co), właściwości nanostruktur(np. nanorurki węglowe, grafen) oraz procesów wzrostu nanostruktur metalicznych. Posiada szerokie doświadczenie w metodach mikroskopowych i spektroskopowych badania powierzchni materiałów.

Stanowiska
 • starszy wykładowca Zakład Fizyki i Technologii Struktur Nanometrowych

  Prowadzenie pracowni mikroprocesorowej.

  Prowadzenie zajęć dydaktycznych i prac inżynierskich z zakresu programowania mikrokontrolerów.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela