Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Beata Maria Brzoza
Główny adres email
Beata.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności

Zatrudnienie w Instytucie Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji

Studia doktoranckie przy Katedrze Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego - doktorat w zakresie geografii turyzmu

Studia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek – geografia, specjalność geografia turyzmu


Aktualne aktywności:

Członek Kolegium Redakcyjnego „Warsztatów z geografii turyzmu”

Członek Rady Programowej kierunku turystyka i rekreacja

Osiągnięcia naukowe

Udział w projektach MKiDZN:

„Boże Ciało z tradycją kwietnych dywanów w Spycimierzu” 2018-2020


Seria artykułów naukowych dotyczących muzeów np.

Krakowiak B., 2015, MUZEA W ŁODZI JAKO ELEMENT PRZESTRZENI I WALOR TURYSTYCZNY MIASTA: ZWIĄZEK MUZEÓW Z KREOWANYM WIZERUNKIEM MIASTA, Turyzm 25/2, ss. 91-101

Krakowiak B., 2013, Miejsce muzeów w turystyce kulturowej w Polsce, Turyzm, z. 2, s. 23-33, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

Krakowiak B., Skrydalewicz E., 2013, „Noc muzeów” jako wydarzenie kulturalne w wybranych miastach Polski, Warsztaty z Geografii Turyzmu nr 3, (Nowe-stare formy turystyki w przestrzeni), s. 115-134, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

Krakowiak B., 2011, Ewolucja polskich placówek muzealnych – muzea wczoraj, muzea dziś, muzea jutra, (w:), Włodarczyk B. (red.), Turystyka. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego, s. 351-365, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź


Organizacja konferencji z cyklu: Kultura i Turystyka oraz współredakcja wydawnictwa Kultura i Turystyka.

Krakowiak B., Stasiak A., (współred.), 2015, Kultura i turystyka - wokół wspólnego stołu, s. 376, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź

Krakowiak B., Stasiak A., (współred.), 2014, Kultura i turystyka – w kręgu wydarzeń, s. 336.,Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź

Krakowiak B., Stasiak A., (współred), 2013, Kultura i Turystyka - miejsca spotkań, Regionalna Organizacja Województwa Łódzkiego, Łódź

Włodarczyk B., Krakowiak B., (współred), 2012, Kultura i Turystyka. Wspólne korzenie. Regionalna Organizacja Województwa Łódzkiego, Łódź

Włodarczyk B., Krakowiak B., Latosińska J., (współ), 2011, Kultura i Turystyka. Wspólna droga, Regionalna Organizacja Województwa Łódzkiego, Łódź


Opracowania popularne:

Współpraca z Wydawnictwem PTTK, Kanon krajoznawczy województwa łódzkiego, 2011, 2020, Wydawnictwo PTTK, części dotyczące - powiatu brzezińskiego, powiatu łódzkiego wschodniego

Współpraca z Wydawnictwem Pascal, np. Parki narodowe na weekend, (współautorstwo: Babiogórski, Gorczański, Pieniński Park Narodowy), 2000, Wydawnictwo Pascal, Bielsko-Biała

Zainteresowania naukowe

Zainteresowania badawcze: turystyka kulturowa, dziedzictwo kulturowe, szlaki kulturowe, muzealnictwo, turystyka miejska, przestrzeń turystyczna, wyspy jako przestrzeń turystyczna

Zainteresowania prywatne:: podróże, poznawanie państw i kultur (m.in. udział w wyprawach do Mongolii, Chin wraz z Tybetem, Wietnamu, RPA-Namibii-Botswany, USA - Alaska i Hawaje, Peru - Boliwii – Chile, …), literatura podróżnicza (reportaże),

Stanowiska
 • starszy wykładowca Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji

  Działalność dydaktyczno-organizacyjna w Instytucie Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji UŁ

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela