Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Magdalena Maria Klon
Główny adres email
Magdalena.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności
 • Od 2020 r. - kierownik Zakładu Podstaw Marketingu;
 • 2020 - stopień doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości;
 • 2010 - stopień doktora nauk ekonomicznych w dziedzinie nauk o zarządzaniu;
 • Od 2000 roku pracuje na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Marketingu.
Osiągnięcia naukowe
 • Brązowy medal za Długoletnią Służbę (2017)
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za osiągnięcia naukowo-badawcze II stopnia, zespołowa (w latach: 2020, 2019, 2017, 2015)
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za osiągnięcia organizacyjne III stopnia (w latach: 2018, 2015)
 • Nagroda Dziekana Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego (w latach: 2012, 2011, 2007)
Zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowo-badawcze:

 • Badania rynkowe i marketingowe w aspekcie ich roli w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem;
 • Zachowania konsumentów w dobie rozwoju cyberspołeczeństwa;
 • Wykorzystanie technologii cyfrowych i teleinformatycznych w kontekście wsparcia procesów decyzyjnych zachodzących w organizacji;
 • Wirtualizacja konsumpcji na tle rozwoju sektora e-Commerce.
Stanowiska
 • profesor uczelni, Kierownik Zakładu Podstaw Marketingu Zakład Podstaw Marketingu

  Zakres obowiązków:

  • prace naukowo-badawcze w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości,
  • prowadzenie zajęć dydaktycznych,
  • prace organizacyjne,
  • współpraca z biznesem.

  Funkcje pełnione na Wydziale Zarządzania oraz na Uniwersytecie Łódzkim:

  • Kierownik Zakładu Podstaw Marketingu
  • Kierownik kierunku Marketing na I stopniu studiów na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
  • Członek Komisji do spraw Jakości Badań Naukowych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
  • Członek Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
  • Członek II Komisji ds. Przewodów Doktorskich na Wydziale Zarządzania UŁ
  • Członek Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela