Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Barbara Maria Brzoza
Główny adres email
Barbara.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności

Ukończyłam Politechnikę Łódzką. W 2002 roku na Uniwersytecie Łódzkim uzyskałam stopień doktora biofizyki (2002). Odbyłam staż podoktorski w McMaster University, Ontario, Kanada (2004-2005). Tytuł profesora uzyskałam w 2013 roku. Jestem współautorką 2 monografii i 145 artykułów naukowych opublikowanych w międzynarodowych czasopismach (m.in. Progress in Polymer Science, Chemical Society Reviews, Nano Research, Biomacromolecules, ACS Applied Materials & Interfaces, Nanomedicine: Nanotechnology Biology Medicine, Journal of Controlled Release).

W latach 2009-2012 koordynowałam Akcję COST TD0802 “Dendrimers in biomedical applications”. Ponadto koordynowałam kilka projektów badawczych (m.in. TEAM finansowany przez FNP oraz grant OPUS i 2 granty HARMONIA finansowane przez NCN). Obecnie przewodniczę Akcji COST CA17140 “Cancer nanomedicine – from the bench to bedside” oraz koordynuję grant OPUS pt. "Dendrymery fosforowe jako nośniki fotouczulaczy - badania in vivo".

W latach 2016-2020 zasiadałam w Komitecie Polityki Naukowej przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego, od 2020 roku jestem członkiem Rady Narodowego Centrum Nauki. Jestem członkiem Senatu Uniwersytetu Łódzkiego.

Osiągnięcia naukowe

W 2008 roku otrzymałam stypendium L’Oréal dla Kobiet i Nauki, a w 2011 Złoty Krzyż Zasługi za zasługi w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej.

Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół nanomedycyny, w szczególności biologicznych właściwości i biomedycznych zastosowań dendrymerów i innych nanoukładów.

Stanowiska
 • profesor Katedra Biofizyki Ogólnej

  Prowadzę zajęcia dydaktyczne na kierunku biotechnologia (seminarium dla I roku studiów uzupełniających, seminarium licencjackie, ćwiczenia z matematyki dla I roku studiów licencjackich).

  Koordynuję grant OPUS pt. "Dendrymery fosforowe jako nośniki fotouczulaczy - badania in vivo".

  Koordynuję Akcję COST "Cancer nanomedicine - From the bench to the bedside"

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela