Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Tomasz Sosna
Główny adres email
Tomasz.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności

2011 rozprawa habilitacyjna Le personnage dans le drame français du XXe siècle face à la tradition de l’expressionnisme européen

2009-2015 wykładowca w Wyższej Szkole Studiów międzynarodowych (Filologia włoska)

2006 stypendium badawcze rządu francuskiego (Université de Paris IV)

2004 stypendium badawcze rządu francuskiego (Université de Paris IV)

2002 stypendium badawcze rządu francuskiego (Université de Lyon 2)

2000-2011 adiunkt w Katedrze Filologii Romańskiej UŁ, Zakład Literatury Francuskiej

1999 rozprawa doktorska w systemie co-tutelle między Uniwersytetem Łódzkim i Sorboną (Paryż IV), Henri-René Lenormand et l'expressionnisme dramatique, pod kierunkiem prof. dra hab. Zbigniewa Naliwajka i prof. Pierre’a Brunela

1997 Diplôme d’études approfondies (DEA), Université de Paris IV, Sorbonne

1997 stypendium rządu francuskiego (Université de Paris IV, Sorbonne)

1995-1996 stypendium rządu francuskiego (Université de Paris IV, Sorbonne)

1994-1995 stypendium Fundacji Batorego (Università degli Studi di Bologna, DAMS)

1994-1999 studia doktoranckie w Katedrze Filologii Romańskiej UŁ

1996-1999 studia doktoranckie na Sorbonie, Paris IV

1991stypendium rządu włoskiego (Università degli Studi di Macerata)

1989-1994 studia w Katedrze Filologii Romańskiej UŁ. Praca magisterska: L’anéantissement du dialogue dans le théâtre de Ionesco, pod kierunkiem prof. dra hab. Józefa Sypnickiego

Osiągnięcia naukowe

Sperimentare ed esprimere l’italianità. Aspetti letterari e culturali / Doświadczanie i wyrażanie włoskości. Aspekty literackie i kulturowe, (red. Tomasz Kaczmarek, Dominika Kobylska, Katarzyna Kowalik, Stefano Cavallo), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2021

Teatr lęków André de Lorde’a, (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020

André de Lorde et son théâtre de la peur, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019

Być w mniejszości, być mniejszością (red. Tomasz Kaczmarek, Joanna Raźny), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019

La Folie au théâtre, ou l’esthétique de l’épouvante selon André de Lorde, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018

Francuski teatr społeczny z przełomu XIX i XX wieku. Bunt wykluczonych (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018

Francuski teatr społeczny z przełomu XIX i XX wieku. Twarze i maski kultury mieszczańskiej, (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016

Farsy i moralitety Octave’a Mirbeau. Francuski teatr anarchistyczny (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015

Dizionario italiano-polacco della terminologia teatrale. Słownik włosko-polski terminologii teatralnej, (Tomasz Kaczmarek, Anna Jarosz), Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Filologii Romańskiej, Zakład Italianistyki, 2015

Anarchia i francuski teatr sprzeciwu społecznego 1880-1914, (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014

Le personnage dans le drame français du XXe siècle face à la tradition de l’expressionnisme européen, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010

Henri-René Lenormand et l’expressionnisme dramatique, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008

Zainteresowania naukowe

teatr i dramat europejski XIX i XX wieku, poetyka dramatu współczesnego, awangardy teatralne, język teatru, język widowisk artystycznych, współczesna literatura włoska i francuska, literatura porównawcza, teatr a nauczanie języka obcego (francuski, włoski), przekład literacki / przekład teatralny, języki obce.

Stanowiska
 • profesor uczelni Zakład Literaturoznawstwa Romańskiego

  Zajęcia z historii literatury francuskiej i włoskiej XIX i XX wieku (wykłady i ćwiczenia), praktyczna nauka języka francuskiego i włoskiego (gramatyka opisowa, sprawności zintegrowane, elementy historii i kultury obszaru językowego), konwersatoria, wykłady monograficzne, seminaria licencjackie i magisterskie, zajęcia specjalizacyjne (literaturoznawstwo, literatura faktu, dziennikarstwo).

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela