Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Agnieszka Topola
Główny adres email
Agnieszka.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności

Jestem hispanistką, literaturoznawczynią; od 2007 r. pracuję w Katedrze Filologii Hiszpańskiej, którą kieruję od 2021 r.

Osiągnięcia naukowe

Jestem autorką trzech monografii: Monólogo interior. Técnica narrativa y visión dle mundo (2001); Miguel de Unamuno y el modernismo. Aproximación a la prosa unamuniana (2012), Pogłosy. Polska i hiszpańska proza współczesna z perspektywy postzależnościowej (2022).

Inne ważne publikacje:

Modernizm jako konstytuujący się proces. Ironia modernistyczna na przykładzie modernizmu hiszpańskojęzycznego, „Przestrzenie Teorii”, 25, 2016, ss. 63-81;

El exiliado en la Transición española y polaca. Crematorio de Rafael Chirbes y Niskie Łąki de Piotr Siemion, “Estudios Hispánicos”, 2018, 26, ss. 39-50.

La ira en las narrativas española y polaca sobre la transición y el capitalismo. En la orilla, de Rafael Chirbes, y Nic, de Dawid Bieńkowski w: Roland Spiller, Aránzazu Calderón Puerta, Katarzyna Moszczyńska-Dürst (red.), Extremas. Figuras de la furia y la felicidad en la producción cultural ibérica y latinoamericana del siglo XXI, Peter Lang, Berlin, 2019, s. 125-139;

El personaje de la prostituta en la narrativa española y polaca de/sobre la Transición. Un día volveré de Juan Marsé y Niskie Łąki de Piotr Siemion, “Zagadnienia Rodzajów Literackich”, 4, 2019, s. 31-41.

- En torno a la figura del intelectual en la narrativa española de fin de siglo: Los mares del sur de Manuel Vázquez Montalbán y La conquista del aire de Belén Gopegui, „Tonos Digital. Revista de Estudios Filológicos”, 39, 2020;

- Nuevo mundo de Miguel de Unamuno y Declaración de un vencido de Alejandro Sawa: dos novelas modernistas, „Rilce, Revista de Filología Hispánica”, 37.1, 2021.

-Panoptyzm jako wyznacznik dyskursu postzależnościowego. Próba transferu wtórnego, "Teksty Drugie", 6, 2021.


Zainteresowania naukowe

Interesuję się hiszpańską prozą współczesną, ostatnio z perspektywy porównawczej. Obecnie pracuję nad polską i hiszpańską prozą okresu transformacji z perspektywy postzależnościowej. Jestem członkinią międzynarodowego zespołu badawczego Transficción, pracującego nad europejskimi tekstami kultury związanymi z transformacją.

Stanowiska
 • profesor uczelni, Kierownik Katedry Filologii Hiszpańskiej, kierownik Zakładu Literatur Hiszpańskojęzycznych Zakład Literatur Hiszpańskojęzycznych

  W zakresie moich obowiązków jest kierowanie zespołem pod względem naukowym, organizacyjnym i dydaktycznym oraz sprawowanie pieczy nad finansami jednostki.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela