Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Agnieszka Dąb
Główny adres email
Agnieszka.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności

Pracuję w Katedrze Analizy Nieliniowej Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ (poprzednio Katedrze Funkcji Specjalnych) nieprzerwanie od 1.10.1999 r.

W lutym 2008 r. otrzymałam stopień naukowy doktora na Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ i od 1.03.2008 r. pracowałam na stanowisku adiunkta.

Obecnie, od grudnia 2018 r., zajmuje stanowisko starszego wykładowcy.

Mam w swoim dorobku prace naukowe z dziedziny zespolonych funkcji specjalnych jednej i wielu zmiennych zespolonych.

Pracując na stanowisku dydaktycznym wciąż staram się pracować naukowo, współpracując z naukowcami z Politechniki Łódzkiej oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego

Biorę czynny udział w rozmaitych pracach organizacyjnych na rzecz Wydziału:

 • jestem Pełnomocnikiem Dziekana ds. studenckich dla kierunku Informatyka
 • jestem opiekunem studentów pierwszego roku kierunku Informatyka.
 • biorę udział w organizacji Łódzkich Dni Informatyki, przyczyniając się m. in. do popularyzacji tego wydarzenia wśród uczniów łódzkich szkół średnich.
 • biorę czynny udział w sesjach oceniania prac konkursowych uczniów szkół średnich w ramach konkursu „Matematyka moja pasja”.

W 2017 roku otrzymałam rekomendację Dziekana Wydziału Matematyki I Informatyki UŁ i zostałam jednym z trzech krajowych ekspertów w dziedzinie matematyki w Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, działającego przy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Od kilkunastu lat, podczas sesji sprawdzania prac maturalnych zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym, współpracuję z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Łodzi, pełniąc rolę Egzaminatora Drugiego Oceniania i weryfikując poprawność pracy Egzaminatorów.

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe

Analiza zespolona - funkcje zespolone zmiennej zespolonej jednej i wielu zmiennych.


Stanowiska
 • starszy wykładowca Katedra Analizy Nieliniowej

  Praca dydaktyczna ze studentami kierunków Matematyka, Informatyka, Analiza Danych.

  Promowanie i recenzowanie prac licencjackich i magisterskich.

  Współpraca z łódzkimi szkołami średnimi.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela