Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Rafał Sosna
Główny adres email
Rafał.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności

Dr hab. n. prawn. Rafał Kubiak, prof. UŁ i prof. UM w Łodzi. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie także uzyskał stopień doktora nauk prawnych w zakresie prawa oraz stopień naukowy doktora habilitowanego. Aktualnie jest kierownikiem Zakładu Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i kierownikiem Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Łódzkiego oraz Zastępcą Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi. Ponadto jest członkiem komisji bioetycznej oraz komisji etyki badań naukowych Uniwersytetu Łódzkiego. Jest także biegłym sądowym z zakresu prawa medycznego przy Sądzie Okręgowym w Łodzi.

Osiągnięcia naukowe

Wpółaut. A. Liszewska, Prawo medyczne dla fizjoterapeutów, C.H. Beck, 2020

Wpółaut. B. Gulla, B. Izydorczyk, Aspekty prawne poszanowania godności osobistej i intymności pacjenta [w:] , Rafał Kubiak, Kraków 2019

R. Kubiak, L. Kubicki (red.), System prawa medycznego, t. I. Pojęcie, źródła i zakres prawa medycznego, Warszawa 2018

Prawo medyczne, Warszawa 2017

Tajemnica medyczna, wyd. C.H.Beck, Warszawa 2015

Dozwolony eksperyment w: System Prawa Karnego, t. 4, Nauka o przestępstwie. Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności karnej, L.K. Paprzycki (red.), Warszawa 2013

Odpowiedzialność karna za wykonywanie zabiegów kosmetycznych. Zagadnienia teorii i praktyki. Kraków 2012


Zainteresowania naukowe

Prawo karne materialne,

Prawo medyczne

Odpowiedzilaność karna pracowników medycznych

Prawa pacjenta i odpowiedzilaność za ich naruszenie

Karnoprawna ochrona pracowników medycznych

Czynności nieterapeutyczne

System kształcenia pracowników medycznych w Polsce

Stanowiska
 • profesor uczelni Zakład Nauki o Przestępstwie

  Wykonywanie obowiązków pracowniczych wynikających z przepisów prawa pracy oraz obowiązków pracownika naukowo-dydaktycznego, określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), a także obowiązków określonych w aktach wewnątrzorganizacyjnych, wydanych przez władze Uczelni z upoważnienia zaqwartego w ww. przepisach.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela