Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Bogna Maria Dąb
Główny adres email
Bogna.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności

2020 - stopień dr habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse uzyskany na Uniwersytecie Szczecińskim

2018 - kierownik po stronie UŁ projektu EU-CAB Comparative analyses of European identities in business and every-day behaviour (2018-202), realizowanego przez konsorcjum osmiu uczelni Duale Hochschule Baden Wuerttemberg, EM Strasbourg Business School, University of Cergy-Pontoise, Budapest Business School, University of Lodz, Lodz University of Technology, University Insitute of Maia ISMAI, Porto Polytechnic, South-Eastern Finland University of Applied Sciences, XAMK.

2008 - Pełnomocnik Dziekana Wydziału Zarządzania UŁ ds. Wymiany i Programów Międzynarodowych

2005 - stopień doktora nauk ekonomicznych w dziedzinie nauk o zarządzaniu (Uniwersytet Łódzki)

Wizyty studyjne STA Erasmus+

2019 - University of Malta
2017 – University of Applied Sciences of Thessaly Greece
2016 - Instituto Superior Politecnico Gaya, Porto, Portugal
2015 - Universita LUM Jean Monnet, Casamassima, Italy
2014 - Instituto Politecnico do Porto, Porto, Portugal
2013 - University of Jaen, Jaen, Spain
2012 - Yalova University, Yalova, Turkey
2009 - Instituto Politecnico de Beja, Beja, Portugal
2008 - Dalarna University, Dalarna, Sweden


Osiągnięcia naukowe

Indywidualna nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za cykl publikacji "Teoria sygnalizacji a polityka wypłat na rzecz akcjonariuszy" (2020)

Nominacja do Nagrody Beta 2020za wybitne osiągnięcia w dziedzinie zarządzania finansami za pracę "Polityka wypłat na rzecz akcjonariuszy. Determinanty - reakcja rynku - ocena", wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego (2020)

Indywidualna nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za cykl publikacji "Polityka dywidend spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie" (2017)

Brązowy Medal za Długoletnią Służbę przyznany postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2015 r.

Indywidualna nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za działalność organizacyjną (2009)

Zainteresowania naukowe

Polityka dywidend. Polityka wypłat na rzecz akcjonariuszy
Efektywność fuzji i przejęć przedsiębiorstw
Ocena opłacalności projektów inwestycyjnych
Problematyka kształtowania struktury kapitału

orcid.org/0000-0002-1692-7682

researcherid.com/rid/P-6086-2017

Stanowiska
 • Erasmus+ Faculty Coordinator, Faculty of Management Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa

  Badania, dydaktyka oraz doradztwo w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstwa

  Pełnomocnik Dziekana Wydziału Zarządzania ds. Programów Wymiany Międzynarodowej:

  • inicjowanie i zawieranie umów z partnerami zagranicznymi
  • koordynowanie procesu rekrutacji i kwalifikowania studentów Wydziału Zarządzania UŁ na stypendia programu Erasmus+
  • koordynowanie procesu kwalifikacji nauczycieli akademickich Wydziału Zarządzania UŁ na wyjazdy STA i STT w ramach programu Erasmus+
  • koordynowanie wizyt pracowników uczelni zagranicznych przyjeżdzających w ramach programu Erasmus+ STA na Wydział Zarządzania

  Kierownik projektu EU-CAB Comparative analyses of European identities in business and every-day behaviour (2018-2021)

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela