Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Aneta Maria Sosna
Główny adres email
Aneta.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Metod i Technik Badań Społecznych

  1. Realizacja zadań dydaktycznych związanych z: prowadzeniem zajęć na różnych typach i stopniach studiów; przygotowywaniem, opracowywaniem i aktualizacją programów kształcenia i treści realizowanych na poszczególnych zajęciach; opieką nad pracami dyplomowymi studentów (pracami licencjackimi i magisterskimi), konsultowaniem i opieką nad projektami badawczymi studentów, podnoszeniem własnych kwalifikacji zawodowych.

  2. Realizacja zadań naukowych związanych z: prowadzeniem i uczestnictwem w badaniach naukowych; przygotowywaniem aplikacji w konkursach badawczych; aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych; publikowaniem i rozpowszechnianiem rezultatów badań; podnoszeniem własnych kwalifikacji poprzez uzyskiwanie kolejnych stopni i tytułów naukowych.

  3. Realizacja zadań dydaktycznych związanych z: kierowaniem pracami Katedry oraz podejmowaniem działań na rzecz Instytutu i Wydziału.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela