Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Paweł Brzoza
Główny adres email
Paweł.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Chemii Środowiska

  • prowadzenie wykładów, seminariów oraz laboratoriów dla studentów II i III roku na kierunku Analityka chemiczna
  • opieka nad pracami licencjackimi oraz pracami magisterskimi
  • opieka merytoryczna nad doktorantami
  • prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych
  • publikowanie wyników badań w czasopismach z listy Journal Citation Reports
  • aktywne uczestniczenie w pozyskiwaniu funduszy na badania
  • aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych
  • recenzowanie prac licencjackich oraz prac magisterskich
  • recenzowanie publikacji naukowych
  • udział w posiedzeniach Rady Wydziału Chemii
  • udział w pracach Wydziałowej Komisji ds. Nagród Naukowych i Dydaktycznych
  • udział w pracach Wydziałowej Komisji ds. Egzaminów Dyplomowych

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela