Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Dominika Maria Topola
Główny adres email
Dominika.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności

Absolwentka kierunku Biologia, specjalność: Mikrobiologia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UŁ.

Po studiach - asystent, a po doktoracie w 2003 r. - adiunkt w Zakładzie Mikrobiologii Ogólnej UŁ.

Od 1 października 2016 r. - Kierownik Pracowni Mikrobiologii Ogólnej w Katedrze Biologii Bakterii, Wydział BiOŚ UŁ.

27 lutego 2018 r. - stopień dra habilitowanego nauk biologicznych w zakresie mikrobiologii, nadany z wyróżnieniem przed Radę Wydziału BiOŚ UŁ.


Osiągnięcia naukowe
 • Niemal 100 publikacji wyników badań w postaci artykułów naukowych oryginalnych i przeglądowych oraz doniesień na konferencje międzynarodowe i krajowe.
 • Promotor ponad 50 prac dyplomowych (magisterskich i licencjackich).
 • Kierownik grantu zespołowego (2008-2013) oraz wykonawca czterech innych grantów ministerialnych (NCN - dawniej KBN i MNiSW), w tym promotorskiego.
 • Nawiązana i prowadzona współpraca naukowa z trzema ośrodkami naukowymi w Polsce (UMCS w Lublinie, Politechnika Łódzka, IITD PAN Wrocław) i dwoma za granicą (Rosyjska Akademia Nauk w Moskwie, Rosja i Uniwersytet w Coimbrze, Portugalia).
 • List gratulacyjny JM Rektora UŁ prof. dr. hab. Michała Seweryńskiego za wyróżniające się wyniki w nauce w roku akademickim 1994/95.
 • Nagroda zespołowa MEN za współautorstwo cyklu prac nt. „Lipopolisacharydy bakterii Gram-ujemnych – struktura chemiczna, swoistość antygenowa, znaczenie w chorobotwórczości” (1 października 2000 r.)
 • Medal Brązowy za długoletnią służbę, przyznany przez Bronisława Komorowskiego, Marszałka Sejmu pełniącego obowiązki Prezydenta RP (14 maja 2010 r.).
 • Stopień doktora habilitowanego z wyróżnieniem - Rada Wydziału BiOŚ (27 lutego 2018 r.).
 • Nagroda Rektora UŁ indywidualna II st. za cykl publikacji, stanowiący osiągnięcie naukowe będące podstawą habilitacji, pt. „Środowiska występowania bakterii z rodzaju Proteus i zróżnicowanie serologiczne tych pałeczek wśród chorych z regionu łódzkiego” (14 października 2019 r.).
 • Nagroda Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepszą pracę habilitacyjną, związaną tematycznie z województwem łódzkim w XX edycji konkursu (7 listopada 2019 r.).
 • Złota Odznaka UŁ z okazji 75. rocznicy powstania UŁ (14 października 2021 r.)
 • Staż studencki w ramach programu TEMPUS w Wolverhampton (Wielka Brytania) i S-Hertogenbosch (Holandia) (czerwiec/lipiec 1993 r.).
 • Trzy staże naukowe w zespole prof. Miltona da Costy na Uniwersytecie w Coimbrze (Portugalia) w 2018, 2019 i 2020 r.
Zainteresowania naukowe

Naukowe:

 • Cechy klinicznych i środowiskowych pałeczek z rodzaju Proteus - lipopolisacharyd, wytwarzanie pęcherzyków błonowych, zjawisko konkurencji terytorialnej.
 • Zjawisko biologicznej precypitacji węglanu wapnia.
 • Drobnoustroje środowisk naturalnych, w tym ekstremalnych (zasolonych). Mikrobiota wybranych zwierząt.

Prywatne: śpiew i gra na gitarze, wędrówki po Polsce, książka i film, kajakowanie.

Stanowiska
 • adiunkt, kierownik Pracowni Mikrobiologii Ogólnej w Katedrze Biologii Bakterii Pracownia Mikrobiologii Ogólnej

  Działalność naukowa:

  • Prowadzenie prac badawczo-naukowych (analiza wybranych właściwości izolatów klinicznych i środowiskowych warunkowo chorobotwórczych bakterii z rodzaju Proteus - zjawisko wytwarzania pęcherzyków błonowych, zachowania terytorialne; klasyfikacja serologiczna pałeczek z rodzajów Proteus, Aeromonas; zjawisko bioprecypitacji węglanu wapnia; badania mikrobioty wybranych środowisk ekstremalnych w Polsce; analiza mikrobioty wybranych zwierząt; badania drobnoustrojów środowisk wodnych i gleby).
  • Aplikowanie o granty naukowe, kierowanie nimi, wykonywanie zadań badawczych i organizacyjnych.
  • Publikowanie wyników prac badawczych w postaci artykułów naukowych i doniesień konferencyjnych krajowych i międzynarodowych.
  • Wykonywanie recenzji publikacji naukowych, doktoratów i wniosków grantowych.
  • Nawiązywanie i prowadzenie współpracy krajowej (aktualnie: UMCS w Lublinie, Politechnika Łódzka, IITD PAN we Wrocławiu) i międzynarodowej (aktualnie: Rosyjska Akademia Nauk w Moskwie, Rosja - zawieszona w związku z agresją Rosji na Ukrainę; Uniwersytet w Coimbrze, Portugalia).
  • Staże naukowe (Uniwersytet w Coimbrze, Portugalia).

  Działalność dydaktyczna:

  • Prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunkach: Mikrobiologia, Analityka Chemiczna, Biotechnologia, a także zajęć w Szkole Doktorskiej BioMedChem UŁ (wykłady, seminaria, pracownie specjalistyczne, opieka nad pracami magisterskimi, ćwiczenia, praktyki zawodowe).
  • Kierowanie pracami magisterskimi i licencjackimi.
  • Recenzowanie prac dyplomowych (magisterskich i licencjackich).

  Działalność organizacyjna:

  • Kierownik Pracowni Mikrobiologii Ogólnej w Katedrze Biologii Bakterii UŁ (od października 2016 r.).
  • Członek Rady Wydziału BiOŚ UŁ (od marca 2018 r.).
  • Członek Komisji Dydaktycznej ds. Kierunku Mikrobiologia (od września 2020 r.).
  • Członek senackiej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów UŁ (kadencja 2021 - 2024).
  • Współopiekun Studenckiego Koła Naukowego Mikrobiologiczno-Immunologicznego UŁ (badania naukowe, letnie obozy naukowe, zajęcia dla uczniów i inne akcje promujące UŁ) (od 2005 r.)
  • Opiekun i recenzent studenckich grantów badawczych na UŁ.
  • Akcje promujące UŁ (liczne wykłady warsztaty dla uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i średnich, uniwersytetu trzeciego wieku; udział w Festiwalach Nauki, Techniki i Sztuki; coroczny udział w Nocach Biologów, eksperckie wypowiedzi dla mediów i filmu dokumentalnego).
  • Współorganizator kilku konferencji i wystawy na Wydziale BiOŚ UŁ.
  • Członek Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów od 2004 r., w kadencji 2008 - 2012 Sekretarz, a od 2018 r. członek Komisji Rewizyjnej Oddziału Łódzkiego PTM.  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela