Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Przemysław Maria Brzoza
Główny adres email
Przemysław.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • profesor uczelni Zakład Języka Angielskiego i Językoznawstwa Stosowanego

  Dr hab. Przemysław Krakowian jest profesorem UŁ w Instytucie Anglistyki, specjalistą z dziedziny testowania języka angielskiego jako języka obcego oraz autorem rozwiązań informatycznych i programów komputerowych w postaci elektronicznego systemu wspierania oceniania w formie elektronicznego portfolio języka mówionego oraz programów statystycznych do weryfikacji jakości testów papierowych (DataGrinder) i kontroli procesu oceniania w testach ekspresji ustnej (RaterGrinder). Jest również autorem adaptacyjnego komputerowego testu plasującego Instytutu Anglistyki oraz stworzył elektroniczny system zbierania informacji na temat efektywności zadań testowych w testach papierowych działający w oparciu o teorię odpowiedzi zadania (IRT: Rasch Transactions). Z jego inicjatywy powstał zintegrowany system oceniania kompetencji językowych w formie skomputeryzowanego testu dla przedmiotu Sprawności Zintegrowane CATS (Computer Assisted Testing Services).

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela