Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Joanna Dąb
Główny adres email
Joanna.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • starszy wykładowca Zakład Teorii Rachunkowości

  Zakres zadań w obszarze obowiązków dydaktycznych:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, I i II stopnia, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych metodami i technikami kształcenia na odległość;
  • udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia i planów zajęć dydaktycznych;
  • przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń;
  • opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć;
  • przeprowadzanie konsultacji ze studentami;
  • podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzonych zajęć dydaktycznych;

  Zakres zadań w obszarze obowiązków organizacyjnych:

  • pełnienie roli opiekuna grupy studenckiej na I roku kierunku Rachunkowość;
  • pełnienie innych powierzonych przez bezpośredniego przełożonego obowiązków organizacyjnych.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela