Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Anita Maria Topola
Główny adres email
Anita.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności

Zajmuję się badaniami dotyczącymi ograniczania toksyczności ksenobiotyków środowiskowych (bazujących na bisfenolach oraz promieniowania jonizującego) przez fulereny, wybrane hormony roślinne oraz ich kombinacje. Badałam także mechanizmy oddziaływania nanocząstek węgla, szczególnie fulerenolu C60(OH)x, x=30-36 z komórkami krwi człowieka w warunkach stresu oksydacyjnego inicjowanego radiacyjnie lub chemicznie.

Jestem członkiem towarzystw naukowych:
Polskiego Towarzystwa Biofizycznego,
Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych,
European Biophysical Societies' Association.

Jestem członkiem:
Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych,
Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne,
Komisji do spraw studiów doktoranckich.


Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Biofizyki Skażeń Środowiska

  nauczyciel akademicki, pracownik badawczo-dydaktyczny.

  Kieruję pracami licencjackimi i magisterskimi.
  Jestem promotorem prac doktorskich.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela