Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Arkadiusz Brzoza
Główny adres email
Arkadiusz.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
 • wykładowca przedmiotu „Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania” realizowanego w formie blended learning na platformie zdalnego kształcenia Uniwersytetu Łódzkiego oraz prowadzący wykłady z przedmiotu "Edukacja motoryczna" dla studentów kierunku: pedagogika sportu,
 • autor i współautor publikacji naukowych z zakresu kultury fizycznej i zdrowotnej (6 monografii i 70 recenzowanych artykułów),
 • autor podręcznika Zarys pedagogiki sportu. podręcznik dla studentów nauk o wychowaniu Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2019, ss.236,
 • promotor 246 prac magisterskich i 299 prac licencjackich oraz recenzent 307 prac magisterskich i 267 prac licencjackich na kierunku pedagogika.
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • profesor uczelni Centrum Kształcenia Pedagogów Sportu

  • profesor uczelni w grupie pracowników dydaktycznych,
  • organizowanie działalności dydaktycznej i badawczej oraz nadzorowanie jakości uczenia się na kierunku pedagogika sportu,
  • sprawowanie nadzoru nad optymalnym rozwojem kadry akademickiej Centrum Kształcenia Pedagogów Sportu poprzez systematyczną ocenę, przeprowadzone hospitacje zajęć oraz konsultacje z pracownikami,
  • praca w organach kolegialnych Uczelni oraz w wydziałowych, senackich i rektorskich komisjach,
  • prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach stosunku pracy w wymiarze rocznym, określonym przez Senat na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych metodami i technikami kształcenia na odległość z przedmiotu „Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania”,
  • dbałość o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia.  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela