Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Aleksander Brzoza
Główny adres email
Aleksander.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności
Ur. 1996. Studia na WPiA UŁ 1984-1990. Asystemt w Katedrze Prawa Gospodarczego I Handlowego od 1990 r. Doktorat -1997, rozprawa: Odpowiedzialność komandytariusza za zobowiązania spółki komandytowej w prawie polskim (promototor - prof. W. J. Katner). 1997 - stanowisko adiunkta. Habilitacja - 2010, rozprawa: Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. za zobowiąznia spółki. 2010 - etat profesora nadzyczajnego. 2021 - stanowiska Kierownika Zakładu Prawa Handlowego
Osiągnięcia naukowe
Nagroda I stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na osiągnięcie naukowe - monografia Odpowiedzialność komandytariusza za zobowiązania spółki komandytowej - 1997 Nagroda I stopnia Rektora UŁ za osiągnięcie naukowe - monografia Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. za zobowiąznia spółki, Nagroda I stopnia Rektora UŁ za osiągnięcie dydaktyczne - podręcznik Prawo cywilne i handlowe - praca zbiorowa - 2013 Ok. 60 publikacji naukowych z zakresu prawa gospodaczego, prawa spółek, prawa cywilnego
Zainteresowania naukowe
prawo spółek, umowy w obrocie gospodarczym, odpowiedzialność za zobowiązania w spółkach
Stanowiska
 • profesor uczelni Zakład Prawa Handlowego

  Kierownik Zakładu Prawa Handlowego w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego UŁ

  Do zakresu zadań należy:

  - udział w rozdziale zajęć dydaktycznych poszczególnych pracowników Zakładu (wraz z Kierownikiem Katedry),

  - ocena wykonywania zajęć dydaktycznych przez pracowników Zakładu (w tym ankiet pracowniczych),

  - organizacja prac badawczych, w szczególności realizowanych programów badawczych,

  - ustalanie udziału w konferencjach naukowych,

  - monitorowanie grantów badawczych i współdecydowanie w sprawie aplikowania do wybranych grantów,

  - nawiązywanie kontaktów międzynarodowych.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela