Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Maciej Dąb
Główny adres email
Maciej.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności

TEACHING ACTIVITY: Lectures on subjects such as: Economics, Mathematical economics, Economic policy, Investment process, Managerial Economics, Project Management, Modern methods of company management, Strategic Management, European economic and monetary integration; lectures for Erasmus students in English, Spanish: Investment Decisions and Company's Financial Strategies, Entrepreneurship and an Own Company. He conducts seminars BA, MA and on Ph.D. studies. EXPERIENCE: Permanent research activity from the beginning, participation in activity of Foundation of Industrial Democracy and in improving situation in Polish enterprises and safe workplaces, preparing and using program TQM in companies, participating in Action Research in Sweden as member of groups preparing case study for companies, cooperation with Work Research Institute in Oslo and Cornell Institute in New York and doing research in Spanish cooperatives.

Osiągnięcia naukowe

„Innovativeness of railway transport in the context of the development of tourism in Poland”, współautor, Quality & Quantity 54(5), 2020,

„Development of tourism in Polish poviats in the years 2010–2017”, współautor, Quality & Quantity 54(5), 2020

„Unconventional incentive schemes in tourism enterprises, does it make sense?”, Quality & Quantity 54(5), 2020, p. 1613-1632

„The Third Stream as a New Model of Generating Revenue for Higher Education Institutions in Poland”, współautor A. Piotrowska-Piątek, European Research Studies Journal, volume XXIII, issue 2, 2020, s. 260-270

1.Udział w 27th Costa Rica Global Conference on Business and Finance, referat: „Unconventional motivation tools in human resource management in transnational companies – model approach”, Institute for Business and Finance Research, LLC (IBFR), San Jose, Kostaryka, 28-31 maj 2019.


Zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowo-badawcze:

własność pracownicza, spółdzielczość, metody oceny projektów inwestycyjnych, prywatyzacja, ekonomia społeczna, demokracja przemysłowa; inne: tematyka mikro i makroekonomiczna

Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Ekonomii Instytucjonalnej i Mikroekonomii

  1. prowadzę wykłady, ćwiczenia z wybranych przedmiotów (pol., hiszp., ang.), ostatnio głównie dla studentów z programu Erasmus; prowadzę seminaria lic. i mag. (pol. i ang.) (wykłady z takich przedmiotów jak: mikro- i makroekonomia na poziomie podstawowym i średnio zaawansowanym (po polsku, angielsku i hiszpańsku), ekonomia matematyczna, polityka gospodarcza, metody oceny projektów inwestycyjnych (pol. i ang.), kreowanie nowych przedsięwzięć inwestycyjnych, proces inwestycyjny (pol. i ang.), ekonomia menedżerska (pol. i ang.), zarządzanie projektami (pol. i ang.), rachunek efektywności inwestycji, strategie finansowania inwestycji (pol. i ang.), nowoczesne metody kierowania firmą, zarządzanie strategiczne (pol. i ang.), STREFA EURO – europejska integracja gospodarczo-walutowa, a także wykłady i konwersatoria z zarządzania finansami przedsiębiorstw po polsku i angielsku. Prowadzę także wykłady w języku angielskim dla studentów programu Erasmus: Macroeconomics, Microeconomics, Strategic Management, Project Management, Investment Decisions and Company’s Financial Strategies – selected aspects; prowadzę seminaria licencjackie i magisterskie (pol. i ang.) na dziennych i zaocznych studiach uzupełniających na kierunku FiB, Ekonomia, Economics; zakres tematyczny: inwestycje, MSP, finanse i bankowość, jednostki samorządowe i ich działalność, własność pracownicza; tematyka makroekonomiczna itp.; prowadzę także konwersatorium z mikroekonomii na studiach doktoranckich.)

  2. opiekuję się specjalnością międzykierunkową na studiach stacjonarnych I stopnia „Kreowanie kompetencji menedżerskich”

  3. uczestniczę jako członek w pracach Wydziałowej III Komisji ds. Przewodów Doktorskich

  4. jestem stałym egzaminatorem z ekonomii jako dyscypliny dodatkowej w egzaminach doktorskich.

  5. jestem członkiem Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla doktorantów

  6. uczestniczę w pracach Uniwersyteckiej Komisji ds. studiów doktoranckich

  7. uczestniczę w posiedzeniach Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UŁ

  8. recenzuję artykuły w międzynarodowych czasopismach (70-140 punktów)


  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela