Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Aleksandra Brzoza
Główny adres email
Aleksandra.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności

Jestem adiunktem w Katedrze Metod Statystycznych.

W 2001 roku uzyskałam stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Podstawą nadania stopnia naukowego doktora była rozprawa doktorska Metody nieparametrycznej estymacji charakterystyk rozkładu zmiennych losowych, której promotorem był prof. dr hab. Czesław Domański.

W 2019 roku Rada Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse. Osiągnięciem stanowiącym podstawę wniosku habilitacyjnego jest monografia: Aleksandra Baszczyńska, Parametr wygładzania w estymacji jądrowej funkcji gęstości dla zmiennych losowych w badaniach ekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2016, 200 stron, recenzent wydawniczy prof. dr hab. Grzegorz Kończak.

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowania naukowe dotyczą nieklasycznych metod statystycznych i wykorzystaniem tych metod w analizach zjawisk społeczno-ekonomicznych. Pierwszy obszar zainteresowań związany jest z nieparametrycznymi metodami wnioskowania statystycznego, w szczególności estymacją jądrową funkcji gęstości i estymacją innych charakterystyk funkcyjnych zmiennej losowej. Drugi obszar zainteresowań to organizacja badań statystycznych, w tym opracowywanie wyników badań pochodzących z badań sondażowych.

Stanowiska
 • adiunkt Katedra Metod Statystycznych

  Opiekun I roku studiów I stopnia kierunku Ekonometria i Analityka Danych (rok akademicki 2020/2021)

  Opiekun specjalności Analityka Gospodarcza na II stopniu studiów kierunku Informatyka i Ekonometria (rok akademicki 2020/2021)

  Koordynator ds. treści programowych EMOS UŁ.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela