Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Aneta Sosna
Główny adres email
Aneta.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • starszy wykładowca Katedra Geometrii Algebraicznej i Informatyki Teoretycznej

  Adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Geometrii Algebraicznej i Informatyki Teoretycznej na Wydziale Matematyki i Informatyki. Obecnie prowadzę zajęcia związane z Informatyka teoretyczną.

  Pełnomocnik Dziekana ds. Europejskiego Systemu Transferu Punktów (ECTS).

  Członek: Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia, Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia i Rady Wydziału.

  Koordynator wydziałowy ds. polityki klimatyczno-środowiskowej.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela