Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Renata Maria Dąb
Główny adres email
Renata.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności

1. Mgr biologii, specjalność biologia molekularna - Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Łódzki

2. Dr nauk biologicznych, zakres biochemia - Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet łódzki

3. Dr hab. nauk biologicznych, zakres biochemia, specjalność genetyka molekularna i kliniczna


Osiągnięcia naukowe

Nagrody i wyróżnienia:

1.. Zespołowa nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za cykl publikacji pt. „Zmienność genetyczna i reakcja na uszkodzenia DNA w komórkach prawidłowych i patologicznych”– 2011 r.

2. Zespołowe wyróżnienie „Łódzkie Eureka” 2011 za cykl publikacji pt. „Zmienność genetyczna i reakcja na uszkodzenia DNA w komórkach prawidłowych i patologicznych”– 2011 r.

3. Nagroda imienia Wacława Mayzla, przyznana przez Polskie Towarzystwo Biologii Komórki oraz firmęRoche Diagnostics Polska sp. z o.o. za współautorstwo najlepszegoartykułuw roku 2010 w „Postępach Biologii Komórki” zatytułowanego „Polimorfizm genów naprawy DNA w raku piersi”– 2011 r.

Staże zagraniczne:

Stypendium Unii Europejskiej, program TEMPUS - staż naukowy w Uniwersytecie Coimbra w Portugalii w Laboratorium Enzymologii i Chemii Białek.

Wybrane publikacje:

1. Sławińska, N.; Krupa, R. Molecular Aspects of Senescence and Organismal Ageing-DNA Damage Response, Telomeres, Inflammation and Chromatin. Int J Mol Sci 2021, 22, doi:10.3390/ijms22020590.

2. Szatkowska, M.; Krupa, R. Regulation of DNA Damage Response and Homologous Recombination Repair by microRNA in Human Cells Exposed to Ionizing Radiation. Cancers (Basel) 2020, 12, doi:10.3390/cancers12071838.

3. Więdłocha, M.; Marcinowicz, P.; Krupa, R.; Janoska-Jaździk, M.; Janus, M.; Dębowska, W.; Mosiołek, A.; Waszkiewicz, N.; Szulc, A. Effect of antidepressant treatment on peripheral inflammation markers - A meta-analysis. Progress in neuro-psychopharmacology & biological psychiatry 2018, 80, 217-226, doi:10.1016/j.pnpbp.2017.04.026.

4. Bielecka-Kowalska, A.; Czarny, P.; Wigner, P.; Synowiec, E.; Kowalski, B.; Szwed, M.; Krupa, R.; Toma, M.; Drzewiecka, M.; Majsterek, I., et al. Ethylene glycol dimethacrylate and diethylene glycol dimethacrylate exhibits cytotoxic and genotoxic effect on human gingival fibroblasts via induction of reactive oxygen species. Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA 2018, 47, 8-17, doi:10.1016/j.tiv.2017.10.028.

5. Sliwinska, A.; Sitarek, P.; Toma, M.; Czarny, P.; Synowiec, E.; Krupa, R.; Wigner, P.; Bialek, K.; Kwiatkowski, D.; Korycinska, A., et al. Decreased expression level of BER genes in Alzheimer's disease patients is not derivative of their DNA methylation status. Progress in neuro-psychopharmacology & biological psychiatry 2017, 79, 311-316, doi:10.1016/j.pnpbp.2017.07.010.

6. Krupa, R.; Czarny, P.; Wigner, P.; Wozny, J.; Jablkowski, M.; Kordek, R.; Szemraj, J.; Sliwinski, T. The Relationship Between Single-Nucleotide Polymorphisms, the Expression of DNA Damage Response Genes, and Hepatocellular Carcinoma in a Polish Population. DNA and cell biology 2017, 36, 693-708, doi:10.1089/dna.2017.3664.

7. Krupa, R.; Sobczuk, A.; Popławski, T.; Wozniak, K.; Blasiak, J. DNA damage and repair in endometrial cancer in correlation with the hOGG1 and RAD51 genes polymorphism. Molecular biology reports 2011, 38, 1163-1170, doi:10.1007/s11033-010-0214-z.

8. Krupa, R.; Sliwinski, T.; Wisniewska-Jarosinska, M.; Chojnacki, J.; Wasylecka, M.; Dziki, L.; Morawiec, J.; Blasiak, J. Polymorphisms in RAD51, XRCC2 and XRCC3 genes of the homologous recombination repair in colorectal cancer--a case control study. Molecular biology reports 2011, 38, 2849-2854, doi:10.1007/s11033-010-0430-6.

9. Krupa, R.; Kasznicki, J.; Gajęcka, M.; Rydzanicz, M.; Kiwerska, K.; Kaczmarczyk, D.; Olszewski, J.; Szyfter, K.; Blasiak, J.; Morawiec-Sztandera, A. Polymorphisms of the DNA repair genes XRCC1 and ERCC4 are not associated with smoking- and drinking-dependent larynx cancer in a Polish population. Experimental oncology 2011, 33, 55-56.

10. Sliwinski, T.; Krupa, R.; Wisniewska-Jarosinska, M.; Pawlowska, E.; Lech, J.; Chojnacki, J.; Blasiak, J. Common polymorphisms in the XPD and hOGG1 genes are not associated with the risk of colorectal cancer in a Polish population. The Tohoku journal of experimental medicine 2009, 218, 185-191, doi:10.1620/tjem.218.185.

11. Krupa, R.; Synowiec, E.; Pawlowska, E.; Morawiec, Z.; Sobczuk, A.; Zadrozny, M.; Wozniak, K.; Blasiak, J. Polymorphism of the homologous recombination repair genes RAD51 and XRCC3 in breast cancer. Experimental and molecular pathology 2009, 87, 32-35, doi:10.1016/j.yexmp.2009.04.005.

12. Krupa, R.; Sliwinski, T.; Morawiec, Z.; Pawlowska, E.; Zadrozny, M.; Blasiak, J. Association between polymorphisms of the BRCA2 gene and clinical parameters in breast cancer. Experimental oncology 2009, 31, 250-251.

13. Sliwinski, T.; Krupa, R.; Wisniewska-Jarosinska, M.; Lech, J.; Morawiec, Z.; Chojnacki, J.; Blasiak, J. No association between the Arg194Trp and Arg399Gln polymorphisms of the XRCC1 gene and colorectal cancer risk and progression in a Polish population. Experimental oncology 2008, 30, 253-254.

14. Sliwinski, T.; Krupa, R.; Majsterek, I.; Rykala, J.; Kolacinska, A.; Morawiec, Z.; Drzewoski, J.; Zadrozny, M.; Blasiak, J. Polymorphisms of the BRCA2 and RAD51 genes in breast cancer. Breast cancer research and treatment 2005, 94, 105-109, doi:10.1007/s10549-005-0672-5.

15. Krupa, R.; Blasiak, J. An association of polymorphism of DNA repair genes XRCC1 and XRCC3 with colorectal cancer. Journal of experimental & clinical cancer research : CR 2004, 23, 285-294.

16. Blasiak, J.; Arabski, M.; Krupa, R.; Wozniak, K.; Zadrozny, M.; Kasznicki, J.; Zurawska, M.; Drzewoski, J. DNA damage and repair in type 2 diabetes mellitus. Mutation research 2004, 554, 297-304, doi:10.1016/j.mrfmmm.2004.05.011.

17. Blasiak, J.; Arabski, M.; Krupa, R.; Wozniak, K.; Rykala, J.; Kolacinska, A.; Morawiec, Z.; Drzewoski, J.; Zadrozny, M. Basal, oxidative and alkylative DNA damage, DNA repair efficacy and mutagen sensitivity in breast cancer. Mutation research 2004, 554, 139-148, doi:10.1016/j.mrfmmm.2004.04.001.


Zainteresowania naukowe

Główne kierunki zainteresowań naukowych:

1. Udział procesów naprawy DNA w etiologii wieloczynnikowych stanów patologicznych.

2. Oddziaływanie związków przeciwnowotworowych z DNA, RNA oraz białkami.

3. Genetyczne uwarunkowania odpowiedzi komórek na działanie czynników środowiskowych.

4. Uszkodzenia DNA komórek eukariotycznych pod wpływem czynników środowiskowych.

Stanowiska
 • adiunkt Pracownia Genetyki Medycznej

  1. Jestem nauczycielem akademickim. Prowadzę zajęcia ze studentami kierunków Biologia, EkoMiasto i Genetyka.

  2. Prowadzę prace naukowe z zakresu genetyki molekularnej nowotworów.

  3. Do moich obowiązków należy koordynacja działań związanych z BHP w Katedrze Genetyki Molekularnej.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela