Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Tomasz Sosna
Główny adres email
Tomasz.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności

Ur. 30.05.1962 w Łodzi, absolwent kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim (1986). Od 1990 wykładowca historii i teorii filmu w Zakładzie Wiedzy o Filmie UŁ (obecnie Katedra Filmu i Mediówq Audiowizualnych). Doktorat uzyskał w roku 1997, a stopień naukowy doktora habilitowanego w roku 2007. Opublikował książki: Film fikcji i jego dominanty (Warszawa 1999), Dekada doktora Mabuse: Nieme filmy Fritza Langa (Łódź 2006), Od Mabusego do Goebbelsa: Weimarskie filmy Fritza Langa i kino niemieckie do roku 1945 (Łódź 2013), Kino bez tajemnic (wspólnie z Eweliną Nurczyńską-Fidelską, Piotrem Sitarskim i Konradem Klejsą, Warszawa 2009), Między słowem a obrazem (współred. z Małgorzatą Jakubowską i Bronisławą Stolarską, Kraków 2005), Film: fabryka emocji (współred. z Konradem Klejsą, Kraków 2003), Paradygmaty współczesnego kina (współred. z RRyszardem w. Kluszczyńskim i Nataszą Korczarowską-Różycką, Łódź 2014) oraz liczne artykuły naukowe. Jest także autorem recenzji filmowych publikowanych w latach 80. w tygodniku «Odgłosy» (Łódź) i dwutygodniku «Kamena» (Lublin), a w latach 90. w miesięczniku «W drodze» (Poznań).

Osiągnięcia naukowe

stopień doktora - 1997

habilitacja - 2007

Zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowe:
narratologia, historia wczesnego kina, kino Republiki Weimarskiej, kino francuskie (francuski impresjonizm filmowy, realizm poetycki, twórczość Jacques'a Rivette'a, Erica Rohmera i Roberta Bressona).

Znawcą i wielbiciel twórczości następujących pisarzy: Balzaka, Dickensa, Thackeraya, Trollope'a, Conrada.

Hobby: birdwatching

Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Filmu i Mediów Audiowizualnych

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela