Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Jeremi Dąb
Główny adres email
Jeremi.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności

Absolwent Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi (obecnie Wydział Biologii i Ochrony Środowiska) Uniwersytetu Łódzkiego - kierunek: biologia.

Doktor nauk biologicznych w dyscyplinie ekologia, specjalność geobotanika. Doktor habilitowany nauk biologicznych, specjalność taksonomia roślin.

Osiągnięcia naukowe

Autor ponad 100 prac naukowych i popularnonaukowych. Zespołowa nagroda Ministra Szkolnictwa Wyższego.

Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowania badawcze to dendrologia, geobotanika i ekologia roślin wyższych.


Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Geobotaniki i Ekologii Roślin

  - prowadzenie badań naukowych

  - prowadzenie zajęć dydaktycznych

  - opieka nad pracami magisterskimi i doktorskimi

  - prowadzenie konkursów dendrologicznych dla młodzieży szkół podstawowych i średnich


  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela