Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Janusz Klon
Główny adres email
Janusz.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Logiki i Metodologii Nauk

  Pracuję w Katedrze Logiki i Metodologii Nauk na Wydziale Filozoficzno - Historycznym UŁ. Główne dziedziny badawcze to:

  - ontologia – w szczególności ontologia formalna (w tym ontologia topologiczna); problemy: wittgensteinowska ontologia atomizmu logicznego, różne postaci atomizmu i substancjalizmu, teorie kategorii, teorie własności;

  - logika – teorie sądu w sensie logicznym, modalne i temporalne logiki w wersjach ontologicznych;

  - antropologia filozoficzna – czyli główna dziedzina filozoficzna wg Sokratesa, Kanta, Heideggera i wielu innych; skupiam się tu na esencjalnym i nieesencjalnym ujęciu człowieka, na problemie woli, strukturze poznania (poznawania), na ontycznych fundamentach antropologii filozoficznej.

  Pasjonującą częścią roboty naukowej jest praca ze studentami różnych kierunków wszystkich trzech stopni oraz studentami programu ERASMUS. Prowadzę zajęcia z:

  - ontologii,

  - filozofii (dla doktorantów),

  - kognitywistyki,

  - filozofii analitycznej,

  - antropologii filozoficznej.

  Ponadto biorę udział w tworzeniu tzw. "życia naukowego" współorganizując:

  - konferencje (Non-Classical Logics. Theory and Applications, World Logic Day, Ontological Workshops),

  - edycję monografii wieloautorskich.

  Realizuję obecnie dwa projekty:

  - Atom. Substancja. System. Badania z zakresu ontologii topologicznej (w ramach NCN),

  - konferencja naukowa Non-Classical Logics. Theory and Applications (w ramach programu ministerialnego "Doskonała Nauka").


  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela