Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Ewa Maria Sosna
Główny adres email
Ewa.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności

Edukacja

 • 1971 rok tytuł magistra ekonomii
 • 1975 rok tytuł doktora nauk ekonomicznych
 • 1990 rok tytuł doktora habilitowanego nauk ekonomicznych
 • 2000 rok tytuł profesora nauk ekonomicznych

Doświadczenia organizacyjne:

 • W latach1992-2019 kierownik Katedry Inwestycji i Nieruchomości w Instytucie Gospodarki Przestrzennej U.Ł.
 • W 1991 roku stworzyłam Katedrę Inwestycji i Nieruchomości a także specjalność o tej samej nazwie. Specjalność stanowiła punkt odniesienia dla wielu ośrodków akademickich w wyborze ścieżki kształcenia. Popularność specjalności umożliwiła utworzenie w roku akademickim 2015/2016 kierunku Inwestycje i Nieruchomości, jako jedynego kierunku o takim profilu w Polsce.
 • W latach 1990-1993 funkcja prodziekana Wydziału Ekonomiczno- Socjologicznego U.Ł.
 • Od 1992 roku kierowniki Studiów Podyplomowych „Rynek Nieruchomości- Wycena”,
 • W latach 2005-2009 Przewodnicząca Państwowej Komisji do spraw nadawania uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego, pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy przy Ministrze Infrastruktury .
 • Od 1992 roku członek Podkomisji do spraw nadawania uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego przy Ministrze Infrastruktury,
 • Od 2018 roku członek Rady Standardów Zawodowych przy Ministrze Infrastruktury i Rozwoju.
 • Przewodniczący Rady Programowej Towarzystwa Naukowego Nieruchomości
Osiągnięcia naukowe
 • 5 samodzielnych pozycji książkowych, współautorstwo w 12 monografiach,
 • ponad 200 publikacji w czasopismach naukowych
 • Książka Ekonomiczny wymiar nieruchomości", wydana w 2026 roku8 uzyskała drugą nagrodę Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w konkursie na najlepszy podręcznik w dziedzinie ekonomii


Zainteresowania naukowe

Zainteresowania badawcze obejmują:

 • wycena nieruchomości,
 • analizy rynku nieruchomości,
 • doradztwo na rynku nieruchomosci,
 • polityka mierszkaniowa
Stanowiska
 • profesor zwyczajny Katedra Inwestycji i Nieruchomości

  nauczyciel akademicki, pracownik naukowo- badawczy, kierownik Studiów Podyplomowych Rynek Nieruchomości Wycena

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela