Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Elżbieta Sosna
Główny adres email
Elżbieta.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności

profesor nauk społecznych w zakresie pedagogiki,


Osiągnięcia naukowe


Zastępca redaktora naczelnego czasopisma "Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne”, członek rady redakcyjnej czasopisma „Exlibris Biblioteka Gerontologii Społecznej”. Pomysłodawczyni i współredaktorka serii wydawniczych: Biografia i badanie biografii ( od 2011) oraz Refleksje nad starością (od 2016).

Członek specjalista Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, przewodnicząca Sekcji Gerontologia (2020 – 2023).

Członek towarzystw naukowych krajowych: Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego, Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, Stowarzyszenia Gerontologów Społecznych.

Członek Institut fur Lebensbegleitendes Lernen w Wiedniu oraz International Society for Research on Solitude.


Zainteresowania naukowe


Specjalizuję się w zakresie andragogiki i geragogiki. Moje główne pola badawcze obejmują problematykę wspierania procesów edukacji i rozwoju człowieka w okresie dorosłości i w wieku starszym. Podejmowane przeze mnie zagadnienia badawcze to wielowymiarowe uczenie się ludzi dorosłych, dorosłość i dojrzałość jako kategorie badawcze andragogiki, auksologia andragogiczna, monoseologia pedagogiczna (pedagogiczne badania nad samotnością i osamotnieniem), podejście biograficzne w badaniach andragogicznych, edukacyjne i duchowe wsparcie człowieka starszego (geragogika), metody edukacji dorosłych, metodologia badań andragogicznych.

Stanowiska
 • profesor Katedra Andragogiki i Gerontologii Społecznej

  kierownik Katedry Andragogiki i Gerontologii Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego

  koordynowanie pracy naukowo-badawczej Katedry oraz kształcenia na specjalności pedagogika w zakresie edukacji dorosłych z coachingiem

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela