Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Stanisława Topola
Główny adres email
Stanisława.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe

Książki autorskie:

Studia bibliotekoznawcze w Polsce – historia i ewolucja w latach 1945–2015 (ze szczególnym uwzględnieniem przykładu Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź: Wydaw. UŁ 2016);

Informacja. Zagadnienia teoretyczne i uwarunkowania prawne działalności informacyjnej (Łódź: Wydaw. UŁ 2004);

Komputeryzacja bibliotek samorządowych m. Łodzi do roku 2000. Opracowanie analityczno-syntetyczne (Łódź: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich O. Łódź 2000);

System informacyjny dla dzieci i młodzieży o książkach, filmach i grach. Studium teoretyczne (Łódź: Wydaw. UŁ 1999).

Inne książki:

W poszukiwaniu wzorów i wzorców osobowych wykonawców zawodów bibliotekarskich i informacyjnych, [współred.] S. Kurek-Kokocińska, Łódź: Wydaw. UŁ, 2021;

Uniwersyteckie kształcenie bibliotekarzy. W 70-lecie studiów bibliotekoznawczych i informacyjnych na Uniwersytecie Łódzkim, [współred.] S. Kurek-Kokocińska. Łódź: Wydaw. UŁ 2016;

Bibliotekarstwo według Bolesława Świderskiego: myśl, praktyka, dydaktyka. Księga pamiątkowa, red. S. Kurek-Kokocińska, Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe 2009;

Przestrzeń informacyjna książki, [współred.] S. Kurek-Kokocińska, Łódź: WydawnictwoBibliotekaMateusz Poradecki 2009;

O nauce, dokumentach i informacji w bibliotekach Uniwersytetu Łódzkiego, red. S. Kurek-Kokocińska,. Łódź: Wydaw. UŁ 2008.

Ponad 100 artykułów tematycznych opublikowanych w czasopismach i monografiach zbiorowych (bez sprawozdań z konferencji, spisów bibliograficznych, wstępów do książek i in. drobnych tekstów).

Wypromowane dwa doktoraty

Nagrody

- Nagroda Indywidualna Rektora UŁ stopnia drugiego za cykl publikacji „Stałość i zmienność w informacji naukowej: przejawy, środki, nauczanie” (1996 r.)

- Nagroda Indywidualna Rektora UŁ stopnia pierwszego za książkę System informacyjny dla dzieci i młodzieży o książkach, filmach i grach (2001 r.)

- Pierwsza Nagroda Marszałka Województwa Łódzkiego w XII edycji „Konkursu na najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim” dla doktoratu napisanego pod moim kierunkiem przez Irenę Łabiszewską pt. Między twórczością a użytecznością. Analiza programów Filharmonii Łódzkiej z lat 194501987 (2010 r.)

- Nagroda Indywidualna Rektora UŁ stopnia drugiego za książkę Studia bibliotekoznawcze w Polsce – historia i ewolucja w latach 1945-2015 (ze szczególnym uwzględnieniem przykładu Uniwersytetu Łódzkiego)(2017 r.)

- Nagroda Zbiorowa Rektora UŁ stopnia pierwszego za monografię zbiorową pt. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich: przeszłość i teraźniejszość 1917-2017 pod red. J. Koniecznej (Warszawa: Wydaw. SBP, 2017, 451 s.)

Zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowe: badania teoretyczne oraz informacyjno-źródłoznawcze w zakresie pośredniczenia w dostępie do informacji i wiedzy

Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Informatologii i Bibliologii

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela