Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Ryszard Sosna
Główny adres email
Ryszard.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • profesor Katedra Nowych Mediów i Kultury Cyfrowej

  Zakres zadań w obszarze obowiązków dydaktycznych (problematyka: nowe media i kultura cyfrowa, sztuka współczesna, kuratorstwo w sztuce, krytyka artystyczna)

  - prowadzenie zajęć dydaktycznych (kierunki: Nowe media i kultura cyfrowa, Kulturoznawstwo, Media Arts Cultures)
  - udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia i planów zajęć dydaktycznych (jw.)
  - przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, w tym egzaminów dyplomowych (jw.)
  - opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów (jw.)
  - opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć (jw.)
  - przeprowadzanie konsultacji ze studentami (jw.)

  - prowadzenie i recenzowanie magisterskich prac dyplomowych (kierunki: Nowe media i kultura cyfrowa, Media Arts Cultures)


  Zakres zadań w obszarze obowiązków badawczych (problematyka: nowe media i kultura cyfrowa, media społeczne, sztuka współczesna, kultura transdyscyplinarna):

  - prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych
  - rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie wyników
  - uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych

  Pełnione dodatkowe funkcje:

  - kierownik studiów Nowe Media i Kultura Cyfrowa

  - kierownik na UŁ międzynarodowych wspólnych studiów magistersklich Media Arts Cultures, prowadzonych z Danube University Krems, Austria, Aalborg University, Denmark i LaSalle College of Art, Singapur

  - członek Consortium Board Media Arts Cultures

  - członek Admission Board Media Arts Cultures

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela