Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Iwona Klon
Główny adres email
Iwona.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności

Dyplom magistra ekonomii uzyskany w roku 1977 po ukończeniu kierunku Cybernetyki Ekonomicznej i Informatyki - specjalność: ekonometria i statystyka, na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Praca doktorska na temat "Wrażliwość wybranych metod estymacji modeli liniowych a złe uwarunkowanie danych" pod kierunkiem prof. Andrzeja S. Tomaszewicza - obrona 1988.

Uzyskanie w roku 2014 stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie finansów - metody ilościowe. Praca habilitacyjna na temat: "Niepewność i ryzyko rynkowe inwestycji w akcje. Studium metodologiczno-empiryczne" Wyd. UŁ 2012.

Osiągnięcia naukowe

Aktualny wykaz publikacji na stronie: https://orcid.org/0000-0002-6191-5453

Współautorstwo i redakcja naukowa 2 monografii w 2020:

 • M. Jewczak, I. Konarzewska, A. Kucharski. Optymalizacja w logistyce, tom 1. Modelowanie logistycznych procesów decyzyjnych, Wydawnictwo U
 • R. Jadczak, Z. Karwacki, P. Miszczyński: Optymalizacja w logistyce, tom 2. Modelowanie przepływów w kanałach dystrybucji, Wydawnictwo UŁ

Członek polskiej sekcji INFORMS (Institute for Operations Research and the Management Sciences) oraz SKAD (Sekcja Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego)


Zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowe:

 • metody analizy i optymalizacji ryzyka finansowego
 • symulacja stochastyczna w zagadnieniach optymalizacyjnych
 • metody teorii gier w zastosowaniach ekonomicznych
 • optymalizacja wielokryteriowa w badaniach porównawczych

 • Badania Operacyjne w języku polskim i angielskim
 • Komputerowe metody optymalizacji
 • Symulacja w problemach decyzyjnych
 • Gry w zagadnieniach ekonomicznych
 • Wielokryterialne podejmowanie decyzji
Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Badań Operacyjnych

  Kierownik Katedry Badań Operacyjnych w Instytucie Logistyki i Informatyki na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym

  • Prowadzenie zajęć dydaktycznych, seminariów.
  • Członek Rady Konsultacyjnej kierunku Ekonometria i Analityka Danych.
  • Członek Komisji UŁ ds. Stopni Naukowych w dyscyplinie Ekonomia i Finanse
  • Publikacje w zakresie zastosowań metod ilościowych w ekonomii i finansach

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela