Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Paweł Dąb
Główny adres email
Paweł.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • adiunkt Zakład Elektroanalizy i Elektrochemii

  • Prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych. Moim obszarem zainteresowań badawczych są:
  • Elektrody modyfikowane kompozytami przewodzącymi,
  • Nowoczesne materiały elektrodowe.
  • Sensory i biosensory z detekcją elektrochemiczną
  • Elektroanaliza związków biologicznie czynnych
  • Rozpowszechnianie wyników badań naukowych.
  • Recenzowanie artykułów naukowych.
  • Aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych.
  • Pozyskiwanie środków na badania naukowe.
  • Opieka nad stypendystami i stażystami.
  • Prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych.
  • Udział w pracach organizacyjnych na rzecz Wydziału Chemii UŁ.
  • Prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów Wydziału Chemii UŁ.

  Jestem koordynatorem przedmiotów: ‘Podstawy Elektrochemii i Korozji”, „Seminarium Dyplomowe I i II”, „Technologie Informatyczne w Badaniach Naukowych”, „Elektrochemia”, prowadzę również zajęcia w ramach „Pracowni Specjalizacyjnej”

  Opracowuję materiały dydaktyczne do zajęć.

  • Jestem administratorem licencji wydziałowej oprogramowania „Origin”
  • Prowadzę stronę WWW Zakładu Elektroanalizy i Elektrochemii

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela