Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Elżbieta Maria Dąb
Główny adres email
Elżbieta.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności

Jestem absolwentką Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ. W 2019 roku otrzymałam tytuł profesora nauk ścisłych i przyrodniczych. Obecnie pracuję na stanowisku profesora w Katedrze Fizjologii i Biochemii Roślin Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ.

Od 2013 r. pełnię funkcję kierownika Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Mikrobiologii, Biotechnologii i Biologii Eksperymentalnej na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ, a od 2019 r. jestem Dyrektorem Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UŁ.

Jestem redaktorem prowadzącym (Associate Editor) w redakcji czasopisma Acta Physiologiae Plantarum wydawnictwa Springer, indeksowanego w bazie Journal Citation Reports.

Osiągnięcia naukowe

Profil ORCID 0000-0002-8750-6201

Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowania badawcze dotyczą odporności roślin na patogeny i reakcji roślin na niekorzystne warunki środowiska o charakterze abiotycznym. Obejmują następujące zagadnienia:

 • Wykorzystanie kultur in vitro w badaniach reakcji obronnych roślin na stres.
 • Rola układów antyoksydacyjnych zależnych od askorbinianu i glutationu w interakcji roślina – patogen.
 • Fizjologiczne, metaboliczne i hormonalne regulacje odpowiedzi roślin na działanie biotycznych i abiotycznych czynników stresowych.
 • Znaczenie typu metabolizmu fotosyntezy w indukcji reakcji obronnych na stres biotyczny na przykładzie interakcji rośliny modelowej Mesembryanthemum crystallinum i Botrytis cinerea.
Stanowiska
 • profesor Katedra Fizjologii i Biochemii Roślin

  Jestem nauczycielem akademickim zatrudnionym na stanowisku profesora w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela