Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Stanisław Brzoza
Główny adres email
Stanisław.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności

dr Stanisław Krysiak (ur. 23.08.1957 r. w Łodzi):

- tytuł magistra geografii na Wydziale Biologi i Nauk o Ziemi - 1.07.1980 r.;

- w latach 1980-1985 praca w Pracowni Hydrogeologii Regionalnej Przedsiębiorstwa Geologicznego w Łodzi;

- w latach 1983-1985 oraz 1988-1989 studia podyplomowe z zakresu hydrogeologii na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego;

- w 1986 r. uzyskanie uprawnień do prowadzenia prac geologicznych w zakresie poszukiwania, rozpoznawania i dokumentowania wód podziemnych oraz sprawowania nadzoru geologicznego;

- 18.06.1996 r. uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii na podstawie rozprawy Typy geokompleksów abiotycznych i kierunki ich użytkowania w środkowej części dorzecza Pilicy;

- w latach 2003-2008 p.o. kierownika Zakładu Gleboznawstwa i Geoekologii; w latach 2008-2016 kierownik Pracowni Gleboznawstwa i Geoekologii; 2016-2020 kierownik Pracowni Geoekologii;

W latach 80. i 90. członek Koła Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Geologicznego (do czasu jego rozwiązania), członek Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu.

Osiągnięcia naukowe

W latach 2011-2016 kierowałem pracami w ramach interdyscyplinarnego grantu KBN (1760/P01/2011/40) Ekologiczna rola odłogów w strefach otaczających parki krajobrazowe województwa łódzkiego, których zwieńczeniem była monografia The ecological role of abandoned agricultural lans in buffer zones around landscape parks in the voivodeship.

Zainteresowania naukowe

Zainteresowania badawcze: geografia fizyczna kompleksowa, geoekologia i hydrogeologia.

Od trzydziestu lat analizuję przekształcenia krajobrazów terenów wiejskich i stref podmiejskich w środkowej Polsce w zakresie przestrzennych zmian użytkowania ziemi . Szczególną rolę zajmują badania nad ekologiczną znaczeniem odłogujących gruntów.

Stanowiska
 • starszy wykładowca Katedra Geografii Fizycznej

  Prowadzę zajęcia dydaktyczne na kierunkach: geografia, geomonitoring, geoinformacja, turystyka i rekreacja, gospodarka przestrzenna, planowanie i organizacja przestrzeni, ochrona środowiska. Są to zajęcia realizowane na poziomie studiów licencjackich, magisterskich oraz Szkoły Doktorskiej.

  W badaniach naukowych zajmuję się geoekologią i hydrogeologią.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela