Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Elżbieta Maria Sosna
Główny adres email
Elżbieta.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • Specjalista Dział Płac

  Pokój 2 Rektorat 1, ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź

  Zakres wykonywanych czynności:

  1. Dbanie o właściwy przebieg procesu rozliczania kart indywidualnych obciążeń dydaktycznych (KIOD) nauczycieli akademickich zatrudnionych w UŁ.

  2. Prowadzenie spraw związanych z planowaniem i wykonaniem godzin ponadwymiarowych nauczycieli akademickich;

  3. Sprawdzanie kart indywidualnych obciążeń dydaktycznych nauczycieli akademickich i doktorantów pod względem rachunkowym oraz zgodności z obowiązującymi przepisami;

  4. Obliczanie godzin ponadwymiarowych i wypłata należności z tytułu godzin ponadwymiarowych;

  5. Wyliczanie rocznych godzin dydaktycznych pracownikom z uwzględnieniem nieobecności;

  6. Sporządzanie wszelkich zestawień i analiz finansowych i dydaktycznych na potrzeby Rektora, Kanclerza, Kwestora, Dziekanów i innych;

  7. Sporządzanie zestawienia dotyczącego skutków finansowych wypłat za godziny ponadwymiarowe po zakończeniu rozliczania kart KIOD za dany rok akademicki;

  8. Prowadzenie spraw związanych z obciążeniami dydaktycznymi – interpretacja przepisów, opracowywanie zarządzeń, pism i innych, współpraca z MNiSzW, przygotowywanie dokumentów w sprawie pensum dydaktycznego;

  9. Nadzór merytoryczny nad systemem KIOD i bieżąca współpraca z łącznikami na Wydziałach;

  10. Prowadzenie rejestru decyzji dotyczących obniżenia wymiaru pensum nauczycieli akademickich.

  11. Przeksięgowania wynagrodzeń.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela