Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Martyna Topola
Główny adres email
Martyna.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności

Jestem absolwentką pedagogiki ze specjalnością edukacja artystyczna, animatorką, instruktorką tańca współczesnego i ludowego. Prowadziłam wiele działań edukacyjnych, poczynając od zajęć rytmiki w przedszkolu, przez zajęcia muzyki, plastyki, zajęcia artystyczne w szkole podstawowej i wiedzę o kulturze w liceum. Brałam udział w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Działam, więc wiem więcej” w charakterze nauczyciela tańca współczesnego, organizatora koła multimedialnego oraz wokalnego.

Wraz z mgr Anną Majewską-Owczarek i grupą studentów kierunku edukacja przez sztukę wzięłam udział w międzynarodowym programie edukacyjnym Odyseja Umysłu, zajmując III miejsce w Finałach Świtowych w Stanach Zjednoczonych. Współpracuję ze Stowarzyszeniem Sztuki i Edukacji Artystycznej w Krakowie. Z Wydziałem Nauk o Wychowaniu jestem związana od 2012 roku. Tematyka badawcza jaką podejmuje koncentruje się wokół sztuki i pedagogiki twórczości –w szczególności twórczego rozwiązywania problemów. Obecnie pod kierunkiem prof. dr hab. Krzysztofa Szmidta prowadzę badania do pracy doktorskiej, dotyczącej Odysei Umysłu jako środowiska rozwoju zdolności twórczych dzieci i młodzieży.

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe

Zawód wybrałam z pasji, nie z musu. Interesują mnie szeroko pojęte działania artystyczne i twórcze.

Obecnie prowadzę blog upierdliwiekreatywne.art.blog opisując pomysły na zabawy i prace plastyczne z dziećmi (Instagram). Inspiracją do działań artystycznych jest moja córka.

W wolnym czasie zajmuję się rękodziełem prowadząc powiązane z tą aktywnością profile na Facebooku i Instagramie.

Stanowiska
 • Asystent Katedra Edukacji Artystycznej i Pedagogiki Twórczości

  • Działania naukowe (prowadzenie badań indywidualnie i w zespole; udział w konferencjach naukowych; przygotowywanie tekstów naukowych)
  • Działania dydaktyczne (prowadzenie ćwiczeń i warsztatów dla studentów Wydziału Nauk o Wychowaniu, w tym dla studentów specjalności Edukacja artystyczna z animacją kulturową; prowadzenie zajęć w języku angielskim dla studentów uczestniczących w programie Erasmus)
  • Działania organizacyjne (pełnienie funkcji opiekuna praktyk ciągłych dla specjalności Edukacja artystyczna z animacją kulturową; pomoc w organizacji pikniku naukowego w ramach Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki)

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela