Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Anna Maria Sosna
Główny adres email
Anna.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności

2021 (habilitacja w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki biologiczne) Tytuł pracy: Różnorodność i rozmieszczenie głębokowodnych skorupiaków obunogich (Amphipoda) w północno-zachodnim Pacyfiku

od 2011 adiunkt na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego

2010 doktorat w dziedzinie nauk biologicznych (dyscyplina: biologia, specjalność: zoologia i oceanobiologia). Tytuł pracy: Skorupiaki obunogie (Amphipoda, Crustacea) antarktycznego fiordu – różnorodność i klasyfikacja zgrupowań

2000-2005 studia magisterskie na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Tytuł pracy: Zróżnicowanie genetyczne inwazyjnego obunoga Dikerogammarus haemobaphes (Eichwald, 1841) (Crustacea, Amphipoda) w dorzeczu Wisły i Odry
Osiągnięcia naukowe

Moje dotychczasowe badania stanowiły podstawę 31 publikacji naukowych, z których 26 zostały opublikowane w czasopismach indeksowanych przez JCR.

Byłam wykonawcą w pięciu projektach badawczych (w tym czterech międzynarodowych); w latach 2015-2019 kierowałam projektem finansowanym w ramach konkursu SONATA Narodowego Centrum Nauki.

Jestem autorem lub współautorem 56 komunikatów na 22 konferencjach międzynarodowych i 10 konferencjach krajowych. Wśród nich 24 stanowiły referaty – 16 z nich wygłosiłam samodzielnie. Recenzowałam 29 manuskryptów przedłożonych do 15 czasopism naukowych (wszystkie indeksowane w JCR).

Odbyłam 11 krótkoterminowych staży w różnych jednostkach naukowych (m. in. Institute royal de Sciences naturelles de Belgique, Belgia; British Antarctic Survey, Wielka Brytania; Museum national d'Histoire naturelle, Francja; Canadian Museum of Nature, Kanada). Na wiosnę 2019 r. odbyłam 6-tygodniowy staż w Deutsches Zentrum für Marine Biodiversitätsforschung, Senckenberg am Meer, Wilhelmshaven, Niemcy a jesienią pojechałam do tej samej jednostki na trzymiesięczny staż w ramach stypendium German Academic Exchange Service (DAAD).

Zainteresowania naukowe

– biologia i ekologia Amphipoda
– różnorodność antarktycznych obunogów
– biogeografia i filogeografia
– różnorodność i ekologia obunogów głębin oceanicznych

Stanowiska