Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Monika Maria Klon
Główny adres email
Monika.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • koordynator Biuro Dziekana

  1. Kancelaryjno-biurowa obsługa kierownictwa Wydziału.
  2. Koordynacja w przygotowywaniu różnego rodzaju ankiet i sprawozdań odnośnie funkcjonowania i działalności Wydziału Zarządzania UŁ.
  3. Sporządzanie raportów i analiz z różnych obszarów działalności Wydziału.
  4. Koordynowanie i nadzór nad przygotowywaniem Rady Wydziału Zarządzania oraz innych komisji.
  5. Koordynowanie organizacji pracy administracyjnej sekretariatów Katedr na WZ.
  6. Przygotowywanie spraw związanych z zawieraniem i przedłużaniem umów o pracę na podstawie wniosków przygotowywanych w jednostkach wewnętrznych Wydziału.
  7. Przygotowywanie wniosków dotyczących spraw osobowych nauczycieli akademickich i administracyjnych Wydziału na podstawie materiałów przygotowywanych przez jednostki wewnętrzne Wydziału.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela