Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Bartosz Maria Sosna
Główny adres email
Bartosz.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności

Pracuję w Katedrze Ekologii i Zoologii Kręgowców na stanowisku naukowo-technicznym i dydaktycznym. W ramach swoich zawodowych obowiązków uczestniczę w projektach badawczych realizowanych w katedrze. Jednak z zamiłowania jestem ornitologiem i to właśnie projekty związane z ekologią ptaków zajmują mnie najbardziej. Szczególną uwagę zwracam na dwa gatunki - bociana czarnego i pustułkę.

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe

Od lat wolny czas spędzam pod żaglami choć wyprawy w góry czy dalekie trasy rowerowe również nie są mi obce.

Stanowiska
 • adiunkt Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców

  Jako wykładowca prowadzę zajęcia z ekologii i zoologii kręgowców.

  Do moich obowiązków należy:

  w obszarze obowiązków dydaktycznych:

  · prowadzenie zajęć dydaktycznych;

  · udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia i planów zajęć dydaktycznych;

  · przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, w tym egzaminów dyplomowych;

  · opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów;

  · prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych.

  w obszarze obowiązków organizacyjnych:

  · praca w organach kolegialnych Uczelni oraz w komisjach wydziałowych, senackich i rektorskich;

  · praca w komisjach rekrutacyjnych i komisjach egzaminacyjnych w procesie rekrutacji na studia;

  · organizowanie akcji promocyjnych i prezentacyjnych na rzecz Uczelni oraz uczestnictwo w nich;

  · organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności akademickiej.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela