Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Emilia Maria Dąb
Główny adres email
Emilia.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności

2008 - magister ekonomii, specjalność: ekonometria, Uniwersytet Łódzki

2008 - 2015 - asystent, Uniwersytet Łódź

2015 - doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, tytuł pracy "Modelowanie procesów ekonomicznych generowanych przez niestacjonarne procesy stochastyczne ze zmianą strukturalną", Uniwersytet Łódzki

od 2016 - adiunkt, Uniwersytet Łódzki

Osiągnięcia naukowe

Aktualna lista artykułów naukowych dostępna na stronie https://orcid.org/0000-0002-5325-6144

Zainteresowania naukowe

- kointegracja

- wektorowe modele korekty błędem ze zmianą strukturalną

- testowanie zmiany strukturalnej

- progowe wektorowe modele korekty błędem

- nieliniowe wektorowe modele korekty błędem

- niestacjonarne procesy stochastyczne ze zmianą strukturalną

Stanowiska
 • adiunkt Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych

  pracownik badawczo-dydaktyczny

  zainteresowania badawcze: modelowanie niestacjonarnych procesów ekonomicznych ze zmianą strukturalną, wektorowe modele korekty błędem ze zmianą strukturalną, progowe wektorowe modele korekty błędem, nieliniowe wektorowe modele korekty błędem, testowanie zmiany strukturalnej

  zajęcia dydaktyczne: ekonometria, modelowanie szeregów czasowych, makroekonometria, zaawansowana teoria ekonometrii, prognozowanie i symulacje, modelowanie szeregów czasowych, zastosowanie pakietów ekonometrycznych Gretl i Eviews, zastosowanie pakietu matematycznego Matlab

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela