Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Anna Maria Klon
Główny adres email
Anna.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności

Adiunktka w Katedrze Europejskiego Prawa Konstytucyjnego, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (2000). Stopień doktora nauk prawnych uzyskała w 2014 r. na podstawie wyróżnionej przez Radę Wydziału Prawa i Administracji UŁ rozprawy pt. "Odpowiedzialność organizacji międzynarodowych jako element uniwersalnego systemu odpowiedzialności międzynarodowoprawnej", za którą otrzymała również wyróżnienie w LI Konkursie "Państwa i Prawa" (2016). Za opartą na pracy doktorskiej monografię ("Odpowiedzialność organizacji międzynarodowych jako element uniwersalnego systemu odpowiedzialności międzynarodowoprawnej") otrzymała także nagrodę w kategorii debiutu w XXI Konkursie Fundacji im. Profesora Manfreda Lachsa na najlepszą książkę z dziedziny prawa międzynarodowego publicznego (2015). Jest też laureatką konkursów na najlepszą pracę magisterską w 2000 r. – Ministra Spraw Zagranicznych (II nagroda) oraz Projekt „Luminarz” Grupy Polskiej ELSA (III nagroda). W ramach 1. polskiej edycji Programu Socrates/Erasmus studiowała w r.a. 1998/1999 na Uniwersytecie w Ratyzbonie. W sierpniu 2001 r. ukończyła z wyróżnieniem XIV Helsinki Summer Seminar on International Law "Europe Inside Out: The European Union in the World" na Uniwersytecie w Helsinkach. Stypendystka Association Heinrich Klebes pour la Promotion des Études sur l’Europe et la Démocratie na Université Pierre Mendes France - Grenoble II (2003/2004). Uczestniczka konferencji naukowych w kraju i za granicą. Autorka publikacji z zakresu prawa europejskiego i prawa międzynarodowego publicznego, w języku polskim i angielskim. Członkini International Law Association – Polish Branch (Stowarzyszenie Prawa Międzynarodowego - Grupa Polska), od czerwca 2007 r. członkini Zarządu GP ILA (w l. 2007-2017 Sekretarz Generalna). Od stycznia 2006 r. pełni funkcję Koordynatora WPiA UŁ ds. ECTS. Od 2011 r. jest członkinią Komisji ds. Jakości Kształcenia WPiA UŁ, a od października 2016 r. jej przewodniczącą. Jest też członkinią Zespołu Programowego WPiA UŁ. Od października 2016 r. jest członkinią Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia.

Do 2010 r. występowała i publikowała pod panieńskim nazwiskiem Anna Jasińska.

Osiągnięcia naukowe

2019 - Nagroda Rektora UŁ indywidualna I stopnia za osiągnięcia organizacyjne

2018 - Nagroda Rektora UŁ zespołowa I stopnia za osiągnięcia naukowe

2016 - Wyróżnienie w LI Ogólnopolskim Konkursie "Państwa i Prawa" na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie ogłoszonym w 2015 r.

2015 - Nagroda im. Profesora Manfreda Lachsa (Konkurs za lata 2013-14)

2015 - Nagroda Rektora UŁ indywidualna II stopnia za osiągnięcia naukowe

2011 - Nagroda Rektora UŁ - wyróżnienie w konkursie na najlepszy podręcznik akademicki w 2010 roku (współautorstwo, jako Anna Jasińska)

2009 - Nagroda Rektora UŁ indywidualna II stopnia za osiągnięcia organizacyjne (jako Anna Jasińska)


Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • adiunkt Katedra Europejskiego Prawa Konstytucyjnego

  Prowadzenie badań w dyscyplinie nauki prawne, w szczególności z zakresu prawa międzynarodowego i europejskiego; prowadzenie zajęć dydaktycznych nt. porządku prawnego Unii Europejskiej.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela