Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Jakub Maria Klon
Główny adres email
Jakub.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, radca prawny - partner w Kancelarii JJW Janeta i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych. Stypendysta programu Socartes/Erasmus studiował na Uniwersytecie Justusa Liebiga w Giessen (Niemcy). Ukończył aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym w Łodzi z wynikiem bardzo dobry plus. Autor publikacji z zakresu prawa prywatnego, w szczególności z zakresu prawa handlowego. Specjalizuje się w problematyce prawa spółek, prawa cywilnego, prawnych aspektów podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Pomysłodawca i współorganizator odbywającej się corocznie od roku 2010 na WPiA UŁ jednej z największych konferencji naukowych poświęconych prawu spółek - Forum Prawa Spółek. Promotor i recenzent licznych prac magisterskich, w tym prac laureatów I i II nagrody w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę magisterską organizowanym przez Przegląd Prawa Handlowego. Członek w komitetu redakcyjnynego Zeszytów Naukowych Radcy Prawnego. Otrzymał nagrodę Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za współautorstwo podręcznika pt. Prawo Gospodarcze i Handlowe pod red. nauk. prof. W. J. Katnera a także nagrodę Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za osiągnięcia organizacyjne. Uhonorowany odznaką "Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych". Wykładowca w ramach aplikacji radcowskiej oraz adwokackiej.

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe

Główne zainteresowania naukowe skupiają się na problematyce prawa handlowego i gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek oraz prawnych aspektów podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej. Przedmiot zainteresowań badawczych stanowią również problemy prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Stanowiska
 • adiunkt Zakład Prawa Handlowego

  1. pracownik naukowo-dydaktyczny;

  2. prowadzi powierzone zajęcia dydaktyczne zgodnie z aktualnym programem studiów;

  3. sprawuje nadzór merytoryczny nad przygotowywanymi z jego promocji pracami magisterskimi;

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela