Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Katarzyna Klon
Główny adres email
Katarzyna.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności

Katarzyna Jachimowska ukończyła studia polonistyczne na Uniwersytecie Łódzkim w roku 1993. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa uzyskała w 1997 r. na podstawie rozprawy pt. Tekst jako element komunikatu telewizyjnego, która została opublikowana w skróconej wersji w 2005 r. Promotorem pracy był prof. dr hab. Kazimierz Michalewski. Przez pięć lat pracowała jako nauczyciel języka polskiego w liceum i gimnazjum.

Od roku 2002 pracuje w Zakładzie Współczesnego Języka Polskiego UŁ na stanowisku adiunkta, od 2021 - na stanowisku profesora uczelni. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z gramatyki opisowej języka polskiego, praktycznej stylistyki, kultury języka polskiego, emisji głosu, analizy tekstu, a także wykłady, konwersatoria i zajęcia specjalistyczne poświęcone rozwojowi mowy dziecka i dydaktyce postępowania logopedycznego. Posiada tytuł logopedy dyplomowanego. Od początku istnienia łódzkiej logopedii na UŁ prowadzi seminaria licencjackie i magisterskie dla studentów kierunku logopedia oraz logopedia z audiologią. Była koordynatorem warsztatów polskiego języka migowego prowadzonych w latach 2008-2011 na Uniwersytecie Łódzkim dla studentów polonistyki w ramach współpracy z łódzkim oddziałem Polskiego Związku Głuchych.

W 2014 r. obroniła kolokwium habilitacyjne pt. „Komunikacyjne aspekty tekstów pisanych przez osoby z dysfunkcją słuchu”. Jej dotychczasowe zainteresowania skupiają się wokół lingwistyki tekstu, genologii lingwistycznej, pragmalingwistyki, socjolingwistyki, logopedii (szczególnie surdologopedii), nowych mediów, w mniejszym zakresie zaś dotyczą zagadnień z zakresu onomastyki i glottodydaktyki.

Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • profesor uczelni Zakład Współczesnego Języka Polskiego

  pracownik badawczo-dydaktyczny w Zakładzie Współczesnego Języka Polskiego


  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela