Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Witold Klon
Główny adres email
Witold.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności

Witold Jarno (ur. w 1970 r.) – doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, zatrudniony w Katedrze Historii Polski i Świata po 1945 r. Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego. Absolwent Wydziałów: Filozoficzno-Historycznego (1994) oraz Prawa i Administracji (1998) Uniwersytetu Łódzkiego.

Osiągnięcia naukowe

Za osiągnięcia naukowe ielokrotnie wyróżniany nagrodami Rektora UŁ (indywidualnymi i zespołowymi):

 • Nagrodą Rektora UŁ zespołową za szczególne osiągnięcia naukowe w obszarze nauk humanistycznych w 2015 r.
 • Nagroda indywidualna Rektora UŁ: I stopnia w 2020 r., II stopnia w 2002 r., 2004 r. i 2012 r.
 • Nagroda zespołowa Rektora UŁ: I stopnia w 2017 i 2018 r.,II stopnia w 2014 i 2016 r. oraz III stopnia w 2019 r.
 • Nagrodą Indywidualna Rektora UŁ III stopnia za osiągnięcia organizacyjne w 2016 r.
Zainteresowania naukowe

Głównymi dziedzinami jego zainteresowań naukowych są dzieje Polski i regionu łódzkiego oraz historia wojskowości polskiej w XX w.

Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Historii Polski i Świata po 1945 r.

  Stanowisko naukowo-dydaktyczne - prowadzenie badań naukowych nad dziejami Polski i regionu łódzkiego oraz historią wojskowości polskiej w XX w. oraz prowadzenie działalności dydaktycznej w Instytucie Historii UŁ.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela