Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Małgorzata Topola
Główny adres email
Małgorzata.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności

Doktor habilitowana nauk ekonomicznych, profesor UŁ

Senator UŁ

Dyrektor Instytutu Gospodarki Międzynarodowej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego

Kierownik Katedry Finansów i Inwestycji Międzynarodowych

Kierownik Centrum badań Inwestycji Kapitałowych UŁ

Kierownik Konsorcjum Naukowego „Międzynarodowe rynki finansowe”.

Absolwentka kierunku Handel Zagraniczny na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym oraz studiów doktoranckich Ekonomii. Wykładowca m.in. finansów międzynarodowych, funkcjonowania rynków finansowych Unii Europejskiej, międzynarodowych rynków finansowych, międzynarodowych przepływów inwestycji. Autorka licznych publikacji z zakresu finansów międzynarodowych, w tym międzynarodowych przepływów kapitału, integracji finansowej, inwestycji zagranicznych, rynków kapitałowych. Główny wykonawca w wielu projektach badawczych i dydaktycznych, koordynator licznych projektów organizacyjnych.

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe

Prywatnie miłośniczka nordic walking, gór i Zakopanego.

Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Finansów i Inwestycji Międzynarodowych

  1. zarządzanie dydaktyką w ramach Instytutu Gospodarki Międzynarodowej UŁ na kierunku "Finanse i biznes międzynarodowy"

  2. zarządzanie aktywnością naukową i organizacyjną w ramach Katedry Finansów i Inwestycji Międzynarodowych UŁ

  3. zarządzanie pracami Centrum Badań Inwestycji Kapitałowych UŁ

  4. realizacja projektów we współpracy z otoczeniem zewnętrznym

  5. prowadzenie badań naukowych

  6. realizacja zajęć dydaktycznych

  7. prowadzenie szeroko zakrojonych prac organizacyjnych

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela