Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Dariusz Maria Dąb
Główny adres email
Dariusz.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności

Wykształcenie:

 • 1987–1992 – Uniwersytet Łódzki – studia historyczne; magister historii
 • 1990–1995 – Uniwersytet Łódzki – studia filozoficzne; magister filozofii
 • 2000 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny – stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii; promotor – prof. dr hab. Andrzej M. Brzeziński
 • 2013 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny – stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych


Zatrudnienie:

 • 1993–2000 – asystent w Katedrze Historii Powszechnej Nowożytnej i Najnowszej UŁ (w jej ramach Zakład Historii Powszechnej Najnowszej, potem przekształcony w Katedrę o tej samej nazwie)
 • 2000–2015 – adiunkt w Katedrze Historii Powszechnej Najnowszej UŁ
 • od marca 2015 r. – profesor nadzwyczajny w Katedrze Historii Powszechnej Najnowszej UŁ
 • 2015-2020 - pełnomocnik Dziekana Wydz. Filozoficzno-Historycznego ds. ECTS
Osiągnięcia naukowe

monografie:

 • Londyn a spuścizna po monarchii Habsburgów. Sprawa Austrii w koncepcjach i praktyce dyplomatycznej Wielkiej Brytanii (1918–1919), Toruń 2002, ss. 365.
 • Dyplomacja brytyjska wobec koncepcji paktu wschodniego (1933–1935). Analizy, projekty, działania, Łódź 2011, ss. 633.
 • Londyn wobec ochrony mniejszości żydowskich w Europie Środkowo-Wschodniej (1918–1919), Łódź 2016, ss. 192.
 • British Diplomacy and the Concept of the Eastern Pact (1933–1935). Analyses, Projects, Activities, Stuttgart 2017, ss. 614.

granty:

 • Uniwersytet w Utrechcie (1992)
 • Stypendium TEMPUSa na School of Slavonic and East European Studies w Londynie (1996–1997)
 • Stypendium Komitetu Badań Naukowych dla "młodego badacza" (1998–1999)
 • Stypendium Fundacji z Brzezia Lanckorońskich (2006 i 2015)
 • Grant MNiSW Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (2016-2017)
Zainteresowania naukowe


W działalności naukowej i dydaktycznej zajmuję się:

 • historia powszechna najnowsza
 • historia dyplomacji i stosunków międzynarodowych
 • myśl polityczna XIX i XX w.
 • polityka zagraniczna państw europejskich ( Wielka Brytania, Austria, Polska, ZSRS )
 • problematyka mniejszości narodowych
 • kwestia integracji europejskiej po II wojnie światowej
Stanowiska
 • profesor uczelni; dyrektor Instytutu HIstorii Katedra Historii Powszechnej Najnowszej

  Praca naukowa:

  przygotowanie monografii i artykułów na temat historii dyplomacji, stosunków międzynarodowych w okresie międzywojennym, myśli politycznej w XIX i XX w., problematyki mniejszości narodowych.

  Praca organizacyjna:

  w ramach pełnienia funkcji dyrektora Instytutu Historii dbałość o kwestie organizacyjne, reprezentacyjne i przebieg procesu dydaktycznego oraz o wysoki standard nauczania.

  Praca dydaktyczna:

  prowadzenie zajęć: historia powszechna 1918-1945 (wykłady i ćwiczenia), seminaria licencjackie, magisterskie, doktorskie, proseminarium, wykłady monograficzne i fakultatywne, konwersatoria w języku angielskim dla studentów zagranicznych (europejska myśl polityczna w XIX i XX w.; historia Żydów w Polsce w XIX-XX w.; sowiecka polityka zagraniczna w okresie międzywojennym), historia Niemiec, integracja europejska, Unia Europejska, polityka regionalna UE, prawo dyplomatyczne i konsularne, korespondencja dyplomatyczna (dokumenty), procesy decyzyjne w polityce zagranicznej, wojna w ideologiach i doktrynach politycznych.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela