Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Tomasz Dąb
Główny adres email
Tomasz.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności

Jestem absolwentem studiów biologicznych na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego, które ukończyłem w 1988 roku , broniąc pracy magisterskiej pt. „ Pokarm szczupaka, okonia i miętusa w Warcie”, którą wykonałem w Zakładzie Ekologii i Zoologii Kręgowców. Na tej samej uczelni w 1999 obroniłem pracę doktorską pt. „Próba wyjaśnienia wybranych parametrów populacyjnych bocian białego Ciconia ciconia w warunkach Polski środkowej”. W 2015 roku uzyskałem stopień doktora habilitowanego – osiągnięcie pt. „Wybrane aspekty ekologii lęgowej populacji bociana białego Ciconia ciconia w środkowej Polsce w badaniach długoterminowych”. W latach 1987 - 1991 pracowałem na etacie biologa w Zakładzie Ekologii i Zoologii Kręgowców UŁ, zaś w latach 1991 - 1999 w tym samym Zakładzie (potem Katedrze) na etacie asystenta. W latach 1999 – 2015 byłem zatrudniony, kolejno na etacie asystenta, adiunkta i starszego wykładowcy w Zakładzie Dydaktyki Biologii i Badania Różnorodności Biologicznej UŁ. Od roku 2015 pracuję jako adiunkt w Katedrze Badania Różnorodności Biologiczne, Dydaktyki i Bioedukacji UŁ. Od 2003 roku uczestniczę w pracach rad działających przy parkach krajobrazowych istniejących na terenie województwa łódzkiego oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi .

Osiągnięcia naukowe

- nagroda Rektora UŁ zespołowa II stopnia w roku 1993

- nagroda Rektora UŁ zespołowa I stopnia w roku 2005

- nagroda Rektora UŁ zespołowa II stopnia w roku 2014

- Złota Odznaka UŁ - 2009

Zainteresowania naukowe

Obserwowanie ptaków

Stanowiska
 • adiunkt Katedra Badania Różnorodności Biologicznej, Dydaktyki i Bioedukacji

  Zajmuję się: 1) badaniami naukowymi dotyczącymi ekologii, ekofizjologii i genetyki ptaków 2) prowadzę zajęcia dydaktyczne 3) opiekuję się zbiorami bibliotecznymi Katedry

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela