Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Anna Maria Sosna
Główny adres email
Anna.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • starszy wykładowca UŁ Zespół Lektorów Języka Angielskiego

  Jestem pracownikiem Uniwersytetu Łódzkiego od wielu lat. Rozpoczęłam pracę od stanowiska lektora języka angielskiego w Studium Języków Obcych po ukończeniu studiów magisterskich na UŁ, następnie pracowałam w English Language Centre, jednostki międzywydziałowej UŁ, prowadząc zajęcia dydaktyczne dla pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych UŁ, na poziomach od A1 do C1, oraz młodzieży ze szkół średnich. Prowadziłam między innymi zajęcia przygotowujące do egzaminów PET (B1), FCE (First B2), CAE (Advanced C1). Obecnie jestem zatrudniona w Zespole Anglistów Studium Języków Obcych UŁ na stanowisku starszego wykładowcy. W ramach obowiązków zawodowych prowadzę zajęcia z języka angielskiego dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 1 stopnia na Wydziale Filologicznym, Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej i Wydziale Matematyki i Informatyki . Zajęcia obejmują lektorat z języka angielskiego na I i II roku. W zależności od kierunku studiów jest to język specjalistyczny z zakresu IT (grupy Informatyczne), Business English i język ogólny z uwzględnieniem specyfiki i tematyki studiów. Na Wydziale Filologicznym prowadzę również zajęcia na studiach stacjonarnych 2 stopnia na kierunku Informatologia z Językiem Angielskim Biznesowym. Aktywnie uczestniczę w przygotowywaniu, organizacji i przeprowadzaniu egzaminów programowych z języka angielskiego dla studentów 1 i 2 stopnia studiów. W minionych latach akademickich prowadziłam zajęcia na Wydziałach : Ekonomiczno -Socjologicznym, Zarządzania, Nauk o Wychowaniu oraz Nauk Międzynarodowych i Politologicznych. Przygotowuję szereg autorskich materiałów dydaktycznych dla studentów UŁ dla różnych kierunków studiów ( Informatyka, Informacja w Srodowisku Cyfrowym, Kulturoznawstwo, Politologia, Bezpieczenstwo Narodowe i Pedagogika) W roku akademickim 2019/2020 uczestniczyłam w 2 projektach Uniwersytetu Łódzkiego, prowadząc zajęcia w zakresie Academic English dla pracowników naukowych i dydaktycznych UŁ na poziomie B2, oraz w ramach Biura Karier UŁ w projekcie Absolwent IT skierowanego do absolwentów naszej Uczelni.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela