Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Eleonora Klon
Główny adres email
Eleonora.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Historii Malarstwa i Rzeźby

  wymiar godzin: 1/2 etatu, profesor uczelni.

  1. seminarium magisterskie

  2. wykład - sztuka powszechna XIX-XX wiek

  3. wykład - sztuka polska XIX-XXI wiek

  4. wykład - sztuka żydowska- wybrane zagadnienia dot. sztuki współczesnej

  5. wykład/konwersatorium - Erasmus. Temat: "Contemporary art and experience of history".

  6. udział w konferencjach polskich i zagranicznych

  7. członkostwo w AICA od 1996 roku z siedzibą w Paryżu (Międzynarodowe Stowarzyszenie Krytyków Sztuki Współczesnej)

  8. prezes Łódzkiego Oddziału Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata

  9. członkostwo w European Association of Jewish Studies oraz World Union Jewish Studies z siedzibą w Jerozolimie.


  Wykładowca historii sztuki nowoczesnej i współczesnej, teorii sztuki i krytyki artystycznej, członek AICA od 1996 roku, prezes Łódzkiego Oddziału Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata, członek European Association of Jewish Studies oraz World Union Jewish Studies z siedzibą w Jerozolimie. Autorka książek: Sztuka po Holocauście, Łódź 2001, Polska sztuka współczesna w amerykańskiej krytyce artystycznej w latach 1984-2002, Łódź 2005; Powszechna Wystawa Światowa w Paryżu w 1900 roku. Splendory Trzeciej Republiki, 2015; Wybór. Rzecz o Ginie Szwarc, Toruń 2015 oraz kilkudziesięciu artykułów poświęconych sztuce artystów żydowskich i pamięci Zagłady. W 2019 roku w Wydawnictwie Uniwersytetu Łódzkiego opublikowana została książka Kształty pamięci. Wybrane zagadnienia sztuki współczesnej, Łódź 2019.

  Jest absolwentką Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doktorat o motywie śmierci w sztuce europejskiej XIX wieku obroniła w 1994 roku na Uniwersytecie Łódzkim[1]. Habilitację uzyskała w oparciu o pracę Polska sztuka współczesna w amerykańskiej krytyce artystycznej w latach 1984–2002 w Instytucie Sztuki PAN w 2007 roku.

  W latach dziewięćdziesiątych była stypendystką Fondation d’Appui de la Litterature Independante et Sciences Polonaises w Paryżu oraz stażystką w Muzeum Holocaustu w Waszyngtonie.

  Zainteresowania badawcze wiąże ze sztuką Żydów polskich od XIX wieku do współczesności, historią i teorią obrazów (malarstwo, grafika, fotografia) w XIX-XX wieku, sztuką i postawami artystycznymi wobec ideologii totalitarnych oraz problemami społecznymi, politycznymi i etycznymi. W swoich badaniach podejmuje także zagadnienia dotyczące współczesnego muzealnictwa i krytyki artystycznej.

  W Katedrze Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego wykłada przedmioty związane z malarstwem i rzeźbą XIX–XX wieku oraz z metodologią historii sztuki[7].

  Jest autorką prac monograficznych, kilkudziesięciu artykułów poświęconych sztuce XX–XXI wieku oraz tłumaczeń książek z zakresu teorii sztuk plastycznych.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela